MAKS ERP SYSTEM

Strona główna / Portfolio / MAKS ERP SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System ERP to w pełni zintegrowany system do obsługi przedsiębiorstwa i wspomagania zarządzania firmą. System przeznaczony jest dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej.

system erp
System ERP MAKS z Bydgoszczy.

MAKS ERP - łatwy w obsłudze i funkcjonalny ERP z Bydgoszczy

System ERP z Bydgoszczy jest całkowicie polski, uwzględnia polskie realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco aktualizowany o zmiany w ustawodawstwie. System jest funkcjonalny i prosty w obsłudze.

Dlaczego wdrożyć ERP?

Skutkiem wdrożenia systemu ERP jest uzyskanie maksymalnej efektywności w procesie zarządzania firmą oraz optymalizacja działań firmy poprzez najefektywniejsze wykorzystanie jej zasobów.

Finanse i Księgowość
 • Zarządzaj finansami i księgowością łatwiej niż dotychczas
 • Kontroluj i analizuj sytuację finansową bez stresu
 • Postaw na automatyzację i bezbłędnie rozliczaj np. koszty
 • Nie martw się o Pracownicze Plany Kapitałowe i Jednolity Plik Kontrolny
 • Szybciej windykuj należności
 • Pełna e-sprawozdawczość finansowa nigdy dotąd nie była tak prosta

Więcej

Majątek Trwały
 • Optymalnie gospodaruj składnikami majątku
 • Kontroluj odpisy amortyzacyjne bez pomyłek
 • Łatwiej opisuj składniki majątku
 • Bez problemów prowadź ewidencję według MSR i rozliczaj źródła finansowania

Więcej

Płatności
 • Nie myśl więcej o przepływach pieniężnych – gotówkowych i bezgotówkowych
 • Sprawdź aktualny stan gotówki i płynność finansową
 • Eksportuj przelewy bankowe oraz importuj wyciągi bankowe szybciej niż do tej pory
 • Generuj przelewy używając mechanizmu płatności podzielonej
 • Weryfikuj online Białą Listę Podatników
 • Rozliczaj i dekretuj różnice kursowe automatycznie

Więcej

Sprzedaż
 • Definiuj i kontroluj etapy sprzedaży tak chcesz
 • Cyklicznie fakturuj Klientów
 • Analizuj stan realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym
 • Wystawiaj eFaktury
 • Elastycznie zarządzaj cennikami
 • Analizuj w czasie rzeczywistym rentowność

Więcej

Zaopatrzenie
 • Łatwo i szybko planuj zakupy
 • Automatycznie wystawiaj dokumenty logistyczne np. Zapotrzebowania – Zapytania – Zamówienia – Dostawy
 • Analizuj i rezerwuj zakupy automatycznie
 • Nie martw się o prawidłowy obieg dokumentów
 • Realizuj umowy z dostawcami w jednym miejscu

Więcej

Logistyka
 • Definiuj swoją logistykę tak jak chcesz
 • Segmentuj indeksy magazynowe
 • Analizuj to co naprawdę potrzebujesz
 • Pracuj z terminalami kodów paskowych
 • Obsługuj lokalizację wszystkiego co zechcesz
 • Rejestruj wypożyczenia np. narzędzi
 • Automatycznie wystawiaj dokumenty zależne od magazynowych

Więcej

Produkcja
 • W prosty sposób twórz plany produkcji
 • Wyliczaj koszty wyrobu błyskawicznie
 • Kalkuluj faktyczne koszty zlecenia
 • Jeśli chcesz drukuj dokumentację produkcyjną np. karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki
 • Łącz się z magazynami, zleceniami i kartami pracy
 • Planuj potrzeby na podstawie planu produkcji

Więcej

Projekty - Zlecenia
 • Realizuj projekty i zlecenia planowo i terminowo
 • Pilnuj czasu pracy na zleceniach i projektach
 • Automatycznie rozliczaj koszty
 • Kalkuluj projekty i zlecenia, definiuj je tak jak chcesz

Więcej

Kontrola Jakości
 • Decyduj o dopuszczeniu do przyjęcia lub wydania
 • Kontroluj materiały i wyroby dokładniej i szybciej
 • Definiuj analizy składu i próby wytrzymałościowe
 • Wydawaj świadectwa zgodności z zamówieniem
 • Kontroluj jakość na wszystkich etapach
 • Drukuj jeśli potrzebujesz rejestry odbioru materiałów i dostaw, protokoły kontroli jakości i odbioru technicznego

Więcej

Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Uporządkuj obieg dokumentów po swojemu
 • Zobacz informację o stanie dokumentu w czasie rzeczywistym
 • Otrzymuj powiadomienia na temat zadań do realizacji
 • Szybko i przejrzyście opisuj dokumenty
 • Organizuj kompletowanie dokumentów według nadanych uprawnień

Więcej

Kody kreskowe
 • Drukuj etykiety takie jakie chcesz łatwiej niż dotychczas
 • Pracuj offline jeśli tego potrzebujesz
 • Uzyskaj szybko informację po zeskanowaniu kodu kreskowego
 • Przygotuj etykiety opakowań zbiorczych np. palet
 • Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o pozycji magazynowej
 • Rób inwentaryzację skanując kody kreskowe
 • Jeśli potrzebujesz wygeneruj arkusz spisowy

Więcej

 
Poznaj polski system ERP z Bydgoszczy:

 

System ERP (Enterprise Resource Planning) - to informatyczny system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. program umożliwia zbieranie danych we wszystkich obszarach przedsiebiorstwa oraz dostarcza niezbędnych danych dla kierownictwa do zarzadząnia nim. ERP gromadzi dane w jednym miejscu i umożliwia współpracę i szybką wymianę informacji między poszczególnymi działami. Poprzez wbudowane mechanizmy w uporządkowany sposób gromadzi dane oraz dostarcza jednolitych informacji dla kierownictwa wspierając je w planowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwe, a także rozliczaniu się zgodnie z obowiązującymi przepisami w obszarach księgowym, prawnym i innymi. System ERP najczęściej dotyczy obszarów takich, jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż, logistyka, produkcja i innych.

Podstawową różnicą jest ta, że system CRM (Customer Relationship Management) może być jednym z kilkudziesięciu modułów wchodzących w skład systemu ERP. System CRM dotyczy wyłącznie zarządzania kontaktami z klientami. pozwala on na zbieranie i gromadzenie danych potencjalnych klientów, a następnie obecnych, kontaktów z nimi, określania szans sprzedaży oraz rejestrowania informacji o konkurencji.

Do najważniejszych zalet systemu ERP zalicza się gromadzenie danych w jednym miejscu zgodnie z ustalonymi procesami i zarządzeniami, a co za tym idzie zarządzanie i planowanie w oparciu o wspólne dane i informacje. Raz zapisana informacja dostępna lub przekazywana jest pomiędzy poszczególnymi działami w jednostce. Natychmiastowy dostęp dla kluczowych osób do dowolnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Eliminacja znaczącej liczby pomyłek lub braków w rejestracji. Przede wszystkim dostarczanie wiarygodnych danych i informacji dotyczących poszczególnych zasobów i obszarów przedsiębiorstwa.
Call Now Button