Oprogramowanie ERP – MAKS ERP SYSTEM

Strona główna / Portfolio / Oprogramowanie ERP – MAKS ERP SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

system erp
System ERP MAKS z Bydgoszczy.

MAKS ERP SYSTEM

Czym jest system ERP? To w pełni zintegrowane narzędzie przeznaczone do wspomagania zarządzania i obsługi przedsiębiorstw. Doskonale sprawdza się zarówno w dużych, jak i średniej wielkości, a także w niewielkich firmach specjalizujących się w handlu, świadczeniu usług lub produkcji. Ponadto program ERP jest z powodzeniem wdrażany w instytucjach użyteczności publicznej. Co warto wiedzieć o tym systemie?

Jakie korzyści wynikają z implementacji tego narzędzia w firmie?

System ERP co to jest? Podstawowe informacje

System ERSP MAKS to polskie narzędzie wspomagające zarządzanie i obsługę podmiotów o różnej wielkości. Krajowe pochodzenie oznacza, że program jest doskonale dostosowany do polskich realiów gospodarczych. Dodatkowo uwzględnia standardy Unii Europejskiej. Oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, dzięki czemu wszystkie zmiany w ustawodawstwie są natychmiast wprowadzane w systemie. W efekcie każdy przedsiębiorca korzystający z oprogramowania ERP ma pewność, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Najważniejsze funkcjonalności

Finanse i księgowość to jedne z kilku podstawowych funkcjonalności programu ERP. Dzięki nim każdy przedsiębiorca może jeszcze efektywniej zarządzać swoimi finansami. Dotyczy to zarówno analizy, jak i kontroli bieżącej oraz przyszłej sytuacji w przedsiębiorstwie. Dzięki automatyzacji, np. w rozliczaniu kosztów, błędy związane z nieprawidłowymi obliczeniami są wyeliminowane do zera. Dodatkowo ERP system umożliwia szybszą windykację należności. Ta funkcjonalność szczególnie sprawdza się w przedsiębiorstwach, w których klienci zalegają z uregulowaniem faktur.

Program ERP – płatności i sprzedaż

Oprogramowanie ERP MAKS to efektywne wsparcie w przepływach pieniężnych (bezgotówkowych i gotówkowych). Program umożliwia bieżące monitorowanie nie tylko stanu gotówki w przedsiębiorstwie, ale przede wszystkim płynności finansowej. Kolejną praktyczną funkcjonalnością jest możliwość wykonania szybkiego eksportu przelewów bankowych i importu wszystkich wyciągów. Ponadto program ERP pozwala na generowanie przelewów, wykorzystując mechanizm płatności podzielonej. Dodatkowo pozwala na weryfikację białej listy podatników.

Oprogramowanie ERP umożliwia szczegółowe definiowanie i wnikliwe kontrolowanie każdego etapu sprzedaży. Ponadto pozwala na cykliczne fakturowanie klientów i analizowanie stanu realizacji wszystkich zamówień (w czasie rzeczywistym). Do czego jeszcze można wykorzystać system ERP? Przede wszystkim do wystawiania eFaktur, analizy rentowności przedsiębiorstwa (również w czasie rzeczywistym), a także elastycznego zarządzania cennikami.

Oprogramowanie ERP – zaopatrzenie, logistyka i produkcja

Następnym obszarem działalności firmy, w którym system ERP okazuje się bardzo pomocny, jest zaopatrzenie. Program umożliwia nie tylko łatwe i szybkie planowanie zakupów, ale również automatyczne wystawianie dokumentów logistycznych. Kolejną funkcjonalnością jest automatyczne analizowanie i rezerwowanie zakupów. Logistyka to kolejny obszar, w którym oprogramowanie ERP MAKS jest niezwykle pomocne. Dzięki niemu szybko przeprowadzisz segmentację indeksów magazynowych, przeanalizujesz potrzeby firmy, a także zintegrujesz oprogramowanie z terminalem kodów paskowych. Dodatkowo program umożliwia automatyczne wystawianie dokumentów (zarówno zależnych, jak i magazynowych).

W obszarze produkcji system ERP pozwala na łatwe tworzenie prostych i rozbudowanych planów produkujących. Dzięki niemu błyskawicznie (i precyzyjnie) obliczysz koszty produkcyjne. Ponadto program łączy się zarówno z kartami pracy czy zleceniami, jak i magazynami.

ERP system – skrupulatna kontrola jakości

Oprogramowanie ERP MAKS umożliwia jeszcze bardziej skrupulatne i precyzyjne kontrolowanie jakości. Dzięki niemu cały proces jest nie tylko dokładniejszy, ale również szybszy. Program umożliwia wydawanie świadectw gwarantujących pełną zgodność z zamówieniem. Kolejnymi obszarami, w których system ERP okazuje się niezwykle przydatny, są elektroniczny obieg dokumentów i kody kreskowe. Na koniec warto zaznaczyć, że cały proces wdrażania systemu nawet w dużym przedsiębiorstwie jest stosunkowo szybki i bezinwazyjny.

Finanse i Księgowość
 • Zarządzaj finansami i księgowością łatwiej niż dotychczas
 • Kontroluj i analizuj sytuację finansową bez stresu
 • Postaw na automatyzację i bezbłędnie rozliczaj np. koszty
 • Nie martw się o Pracownicze Plany Kapitałowe i Jednolity Plik Kontrolny
 • Szybciej windykuj należności
 • Pełna e-sprawozdawczość finansowa nigdy dotąd nie była tak prosta

Więcej

Majątek Trwały
 • Optymalnie gospodaruj składnikami majątku
 • Kontroluj odpisy amortyzacyjne bez pomyłek
 • Łatwiej opisuj składniki majątku
 • Bez problemów prowadź ewidencję według MSR i rozliczaj źródła finansowania

Więcej

Płatności
 • Nie myśl więcej o przepływach pieniężnych – gotówkowych i bezgotówkowych
 • Sprawdź aktualny stan gotówki i płynność finansową
 • Eksportuj przelewy bankowe oraz importuj wyciągi bankowe szybciej niż do tej pory
 • Generuj przelewy używając mechanizmu płatności podzielonej
 • Weryfikuj online Białą Listę Podatników
 • Rozliczaj i dekretuj różnice kursowe automatycznie

Więcej

Sprzedaż
 • Definiuj i kontroluj etapy sprzedaży tak chcesz
 • Cyklicznie fakturuj Klientów
 • Analizuj stan realizacji zamówienia w czasie rzeczywistym
 • Wystawiaj eFaktury
 • Elastycznie zarządzaj cennikami
 • Analizuj w czasie rzeczywistym rentowność

Więcej

Zaopatrzenie
 • Łatwo i szybko planuj zakupy
 • Automatycznie wystawiaj dokumenty logistyczne np. Zapotrzebowania – Zapytania – Zamówienia – Dostawy
 • Analizuj i rezerwuj zakupy automatycznie
 • Nie martw się o prawidłowy obieg dokumentów
 • Realizuj umowy z dostawcami w jednym miejscu

Więcej

Logistyka
 • Definiuj swoją logistykę tak jak chcesz
 • Segmentuj indeksy magazynowe
 • Analizuj to co naprawdę potrzebujesz
 • Pracuj z terminalami kodów paskowych
 • Obsługuj lokalizację wszystkiego co zechcesz
 • Rejestruj wypożyczenia np. narzędzi
 • Automatycznie wystawiaj dokumenty zależne od magazynowych

Więcej

Produkcja
 • W prosty sposób twórz plany produkcji
 • Wyliczaj koszty wyrobu błyskawicznie
 • Kalkuluj faktyczne koszty zlecenia
 • Jeśli chcesz drukuj dokumentację produkcyjną np. karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki
 • Łącz się z magazynami, zleceniami i kartami pracy
 • Planuj potrzeby na podstawie planu produkcji

Więcej

Projekty - Zlecenia
 • Realizuj projekty i zlecenia planowo i terminowo
 • Pilnuj czasu pracy na zleceniach i projektach
 • Automatycznie rozliczaj koszty
 • Kalkuluj projekty i zlecenia, definiuj je tak jak chcesz

Więcej

Kontrola Jakości
 • Decyduj o dopuszczeniu do przyjęcia lub wydania
 • Kontroluj materiały i wyroby dokładniej i szybciej
 • Definiuj analizy składu i próby wytrzymałościowe
 • Wydawaj świadectwa zgodności z zamówieniem
 • Kontroluj jakość na wszystkich etapach
 • Drukuj jeśli potrzebujesz rejestry odbioru materiałów i dostaw, protokoły kontroli jakości i odbioru technicznego

Więcej

Elektroniczny Obieg Dokumentów
 • Uporządkuj obieg dokumentów po swojemu
 • Zobacz informację o stanie dokumentu w czasie rzeczywistym
 • Otrzymuj powiadomienia na temat zadań do realizacji
 • Szybko i przejrzyście opisuj dokumenty
 • Organizuj kompletowanie dokumentów według nadanych uprawnień

Więcej

Kody kreskowe
 • Drukuj etykiety takie jakie chcesz łatwiej niż dotychczas
 • Pracuj offline jeśli tego potrzebujesz
 • Uzyskaj szybko informację po zeskanowaniu kodu kreskowego
 • Przygotuj etykiety opakowań zbiorczych np. palet
 • Zeskanuj kod i dowiedz się więcej o pozycji magazynowej
 • Rób inwentaryzację skanując kody kreskowe
 • Jeśli potrzebujesz wygeneruj arkusz spisowy

Więcej

 
Poznaj polski system ERP z Bydgoszczy:

 

System ERP (Enterprise Resource Planning) - to informatyczny system wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa. program umożliwia zbieranie danych we wszystkich obszarach przedsiebiorstwa oraz dostarcza niezbędnych danych dla kierownictwa do zarzadząnia nim. ERP gromadzi dane w jednym miejscu i umożliwia współpracę i szybką wymianę informacji między poszczególnymi działami. Poprzez wbudowane mechanizmy w uporządkowany sposób gromadzi dane oraz dostarcza jednolitych informacji dla kierownictwa wspierając je w planowaniu oraz zarządzaniu przedsiębiorstwe, a także rozliczaniu się zgodnie z obowiązującymi przepisami w obszarach księgowym, prawnym i innymi. System ERP najczęściej dotyczy obszarów takich, jak: finanse i księgowość, kadry i płace, sprzedaż, logistyka, produkcja i innych.

Podstawową różnicą jest ta, że system CRM (Customer Relationship Management) może być jednym z kilkudziesięciu modułów wchodzących w skład systemu ERP. System CRM dotyczy wyłącznie zarządzania kontaktami z klientami. pozwala on na zbieranie i gromadzenie danych potencjalnych klientów, a następnie obecnych, kontaktów z nimi, określania szans sprzedaży oraz rejestrowania informacji o konkurencji.

Do najważniejszych zalet systemu ERP zalicza się gromadzenie danych w jednym miejscu zgodnie z ustalonymi procesami i zarządzeniami, a co za tym idzie zarządzanie i planowanie w oparciu o wspólne dane i informacje. Raz zapisana informacja dostępna lub przekazywana jest pomiędzy poszczególnymi działami w jednostce. Natychmiastowy dostęp dla kluczowych osób do dowolnych informacji dotyczących przedsiębiorstwa. Eliminacja znaczącej liczby pomyłek lub braków w rejestracji. Przede wszystkim dostarczanie wiarygodnych danych i informacji dotyczących poszczególnych zasobów i obszarów przedsiębiorstwa.
Call Now Button