MAKS BI SYSTEM

Strona główna / Portfolio / MAKS BI SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System BI – Business Intelligence – system oparty na technologii hurtowni danych wspomagający proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. System umożliwia szybką analizę danych zgromadzonych w systemach transakcyjnych firmy wraz z analizą zależności oraz wyznaczaniem trendów. Hurtownia danych umożliwia zebranie wyselekcjonowanych danych z jednego bądź wielu niepowiązanych ze sobą systemów transakcyjnych lub innych źródeł danych (np. z pliku Excela). Podczas gromadzenia danych następuje ich weryfikacja, oczyszczenie oraz ujednolicenie kluczy i kodów identyfikujących poszczególne obiekty biznesowe.

System BI – Business Intelligence

Nowoczesny system do planowania i budżetowania oraz tworzenia analiz i raportów. Business Intelligence przekształca dane w informacje, dzięki którym użytkownicy uzyskują wiedzę dotyczącą wszystkich kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szybkie pozyskanie informacji oraz odpowiednia ich interpretacja jest konieczna do zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy. Narzędzie dla menadżerów i specjalistów zajmujących się definiowaniem strategii przedsiębiorstwa, budżetami, analizami czy raportami. Użytkownikami są: Prezesi, członkowie Rad Nadzorczych, menadżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści z działów: księgowości, controllingu, ekonomicznych, windykacji, inwestycji, planowania produkcji, czy też handlowcy. Przyjazny i nowoczesny interfejs umożliwia korzystanie z systemu także użytkownikom niezaawansowanym informatycznie.

Podstawowe możliwości MAKS BI

System Business Intelligence z Bydgoszczy poprzez tabele, wykresy oraz raporty umożliwia odpowiednie filtrowanie, grupowanie, klasyfikowanie i wizualizację zdobytych informacji, a także porównywanie ich z przyjętymi wcześniej założeniami. Dzięki rozbudowanym możliwościom planowania umożliwia w szybki i prosty sposób zbudować struktury planistyczne dostosowane do działalności przedsiębiorstwa. Wbudowane mechanizmy zarządzania planami pozwalają na usprawnienie i uporządkowanie procesu budżetowego.

Korzyści
 • Możliwość bieżącej kontroli wszystkich obszarów biznesowych przedsiębiorstwa
 • Wspomaganie użytkowników w procesie podejmowania decyzji, w szczególności ujednolicenie systemu raportowania w przedsiębiorstwie
 • Możliwość bieżącego zarządzania wartością firmy
 • Skrócenie czasu przygotowywania raportów oraz zmniejszenie obciążenia systemów transakcyjnych spowodowanego przetwarzaniem danych
 • Błyskawiczne uzyskanie odpowiedzi na złożone zapytania biznesowe, dzięki łatwemu wyszukiwaniu, filtrowaniu i prezentacji danych w różnych przekrojach, tabelarycznie lub graficznie
 • Wyeliminowanie błędów użytkowników poprzez automatyzację raportów
 • Szybki dostęp do danych, dzięki harmonogramom zapisu/wysyłki analiz nie tylko dla użytkowników aplikacji
 • Usprawnienie i uporządkowanie procesu planowania
 • Proste i optymalne możliwości budowania struktur budżetowych
 • Bieżąca kontrola wykonania i odchyleń
 • Budowa schematów planistycznych w celu tworzenia spójnego ujęcia wszystkich obszarów przedsiębiorstwa

Więcej

Planowanie
 • Elastyczna struktura planistyczna
 • Pobieranie danych z hurtowni danych
 • Definiowane agregacje czasowe planowania
 • Integracja z arkuszami Excel
 • Bieżąca kontrola odchyleń
 • Automatyczne procesy aktualizacji planów
 • Komentarze i pola opisowe
 • Wbudowane funkcje obliczeniowe
 • Jednolity model budżetowania (wspólny format danych)
 • Objęcie wszystkich obszarów firmy (koszty rodzajowe, przychody ze sprzedaży, zakup materiałów, inwestycje, remonty etc.)
 • Możliwość planowania danych rzeczowych i finansowych
 • Dowolna ilość budżetów cząstkowych
 • Automatyczna konsolidacja danych pochodzących z budżetów cząstkowych – efekt wykorzystania jednego wspólnego modelu danych
 • Funkcje obliczeniowe – odwołania między planami
 • Funkcje wykonania – pobieranie danych z tabel hurtowni danych
 • Automatyczne agregacje w strukturze planu
 • Obliczenia odchyleń
 • Kopiowanie planów
 • Wersjonowanie planów
 • Przenoszenie planów na kolejne lata
 • Definiowane scenariusze biznesowe

Więcej

Analizy
 • Dowolny układ zestawienia
 • Filtrowanie, sortowanie, grupowanie danych
 • Wyświetlenie dokumentów źródłowych (np. pozycja faktury zakupowej)
 • Dowolne formatowanie elementów tabeli
 • Formatowanie warunkowe – automatyczna kontrola
 • Różne typy podsumowań, własne definiowanie miar – dogłębna analiza
 • Zapis w formatach: html, xls, csv, pdf, jpg, ppt itp.

Wiecej

Raportowanie
 • Dane w jednym miejscu
 • Porządkowanie informacji
 • Ujednolicenie systemu raportowania
 • Szybka analiza planów, wykonania, odchyleń
 • Zakładanie własnej definicji raportów
 • Intuicyjny i prosty sposób budowania raportów bez wiedzy informatycznej
 • Dostępność wykresów i diagramów
 • Szablony formatowania
 • Automatyczna wysyłka e-mail, zapis w lokalizacjach sieciowych, FTP

Więcej

Hurtownia danych
 • Automatyczne pobieranie danych z wielu systemów
 • Integracja danych
 • Oczyszczanie, ujednolicanie
 • Agregacja danych
 • Mapowanie – wspólna, jednorodna kodyfikacja
 • Budowanie zbiorów danych
 • Budowanie hierarchii
 • Modelowanie obszarów

Więcej

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie dotyczące Business Intelligence:

 

Call Now Button

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach

ERP, Business Intelligence:

 

Dziękujemy. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Wystąpił błąd podczas próby wysłania prośby. Proszę spróbuj ponownie.

Softmaks.pl - Systemy ERP, BI, HR, MEDIA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.