MAKS ERP – Majątek Trwały

Strona główna / Opisy produktów / MAKS ERP – Majątek Trwały

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

Moduł Majątek Trwały systemu ERP umożliwi Tobie optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Usprawni Tobie prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Listę rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania możesz tworzyć i modyfikować dzięki specjalnym urprawnieniom.

Majątek Trwały ERP środki trwałe
ERP – Majątek Trwały.
 • Optymalnie gospodaruj składnikami majątku
 • Kontroluj odpisy amortyzacyjne bez pomyłek
 • Łatwiej opisuj składniki majątku
 • Bez problemów prowadź ewidencję według MSR i rozliczaj źródła finansowania

ERP – Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały systemu ERP jest bardzo elastyczny, w wielu miejscach daje się dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy dodawany środek trwały może zostać przypisany do projektu lub zlecenia controllingowego mającego strukturę drzewiastą – hierarchiczną. Dane w zbiorach są wersjonowane, tzn. możliwe jest przeglądanie stanu kartotek sprzed wystawienia dowolnej liczby dokumentów.

Amortyzacja w module może przebiegać wielotorowo, możliwe jest prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych, np.

 • rachunkowa,
 • podatkowa,
 • wg MSR.

Dostępne są cztery metody amortyzacji:

 • liniowa,
 • degresywna,
 • jednorazowe odpisanie w koszty,
 • odpisy o ustalonej wartości kwotowej,

Możliwość ewidencjonowania amortyzacji wg źródeł finansowania. W podejmowaniu decyzji pomoże również plan amortyzacji, który można tworzyć dla istniejących środków trwałych bądź też dla rozpoczętych inwestycji.

Moduł daje możliwość dokładnego opisu składnika majątku trwałego za pomocą definiowalnych parametrów, ponadto został wyposażony w mechanizmy pozwalające na prowadzenie ewidencji majątku przedsiębiorstwa poprzez wykorzystywanie kodów kreskowych, ewidencjonowanie i amortyzowanie majątku trwałego na potrzeby kartoteki bilansowej i podatkowej. Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie za pomocą mechanizmu filtrującego, a także udostępnia definiowanie własnych zestawień i raportów.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button