MAKS ERP – Płatności

Strona główna / Opisy produktów / MAKS ERP – Płatności

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

Moduł ERP – Płatności obsłuży Tobie wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe realizowane przez kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe, jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwi Tobie także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/kontrahentów, kompensaty,  umorzenia, jak również pozwala na ewidencję lokat bankowych posiadanych przez dane przedsiębiorstwo.

Płatności w ERP
ERP – Płatności.
  • Optymalnie gospodaruj składnikami majątku
  • Kontroluj odpisy amortyzacyjne bez pomyłek
  • Łatwiej opisuj składniki majątku
  • Bez problemów prowadź ewidencję według MSR i rozliczaj źródła finansowania

Moduł ERP – Płatności

Najważniejsze cechy modułu ERP – Płatności:

  • użytkownik wprowadza do systemu raporty kasowe/bankowe/rozliczeniowe, powołując się na zarejestrowane w systemie dokumenty źródłowe lub inne pozycje słownikowe,
  • utworzone raporty są weryfikowane, zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane,
  • system pozwala na określenie w banku metody rozchodu (wg FIFO, lub w kursu wpisanego z ręki) oraz wylicza i dekretuje zrealizowane różnice kursowe w  bankach/kasach walutowych,
  • moduł wspomaga również bieżącą ewidencję i kontrolę terminów rozliczania zaliczek przyjętych i wypłaconych zarówno pracownikom jak i kontrahentom.

Współpraca Homebanking  dowolnych banków

W celu usprawnienia czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przelewów udostępniono współpracę z systemami Homebankingu dowolnych banków. Polega ona zarówno na eksporcie, uprzednio przygotowanych wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów przelewów, jak i na imporcie wyciągów bankowych. System wspiera również wydruk przelewów na obowiązujących formularzach.

Szczegółowy system uprawnień zapewnia bezpieczeństwo danych kasowych. Użytkownikowi można przypisać dostęp do poszczególnych kas/banków wraz z określeniem czynności, które może w nich wykonać – przeglądanie, wystawianie, zatwierdzanie.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button