MAKS ERP – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Strona główna / Opisy produktów / MAKS ERP – Elektroniczny Obieg Dokumentów

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów Systemu ERP umożliwia zamodelowanie procesów zakupowych dotyczących zapotrzebowań, zamówień, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych oraz procesów dotyczących ewidencji środków trwałych. Procesy określają jaką ścieżką ma podążać dokument, jaki użytkownik powinien się nim zająć, co ma wykonać w danym etapie procesu oraz jakie są ograniczenia decydujące o przejściu dokumentu do następnego etapu.

Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów
ERP – Elektroniczny Obieg Dokumentów.
  • Uporządkuj obieg dokumentów po swojemu
  • Zobacz informację o stanie dokumentu w czasie rzeczywistym
  • Otrzymuj powiadomienia na temat zadań do realizacji
  • Szybko i przejrzyście opisuj dokumenty
  • Organizuj kompletowanie dokumentów według nadanych uprawnień

ERP – Elektroniczny Obieg Dokumentów ma celu:

  • elektroniczne przesyłanie dokumentów pomiędzy użytkownikami w procesie
  • informowanie użytkownika o dokumencie „do realizacji” z przypisaniem jego roli w procesie – np. zaakceptuj/zatwierdź dokument
  • powiadomienia zwrotne do uczestnika procesu – np. informacja o przyjęciu na stan magazynowy materiałów przez niego zapotrzebowanych
  • przechowywanie szczegółowej historii wykonywanych operacji na dokumencie (data, użytkownik, etap procesu, uwagi)

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button