Co to jest system Business Intelligence BI?

Strona główna / Bez kategorii / Co to jest system Business Intelligence BI?

System Business Intelligence nazywany często systemem BI to system do planowania i budżetowania oraz tworzenia analiz i raportów. Business Intelligence przekształca dane w informacje, dzięki którym użytkownicy uzyskują wiedzę dotyczącą wszystkich kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szybkie pozyskanie informacji oraz odpowiednia ich interpretacja jest konieczna do zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy.

System Business Intelligence jest parametryzowany indywidualnie pod potrzeby danej firmy i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Czas wdrożenia trwa minimum 1 miesiąc.

System Business Intelligence MAKS BI z Bydgoszczy poprzez tabele, wykresy oraz raporty odpowiednio szereguje, segreguje i klasyfikuje wprowadzone dane oraz porównuje je z przyjętymi wcześniej założeniami.

System BI to narzędzie dla menadżerów i specjalistów zajmujących się strategią przedsiębiorstwa, budżetem, analizami czy raportami. Użytkownikami są: Prezesi, członkowie Rad Nadzorczych, menadżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści z działów: księgowości, controllingu, ekonomicznych, windykacji, inwestycji, planowania produkcji, czy też handlowcy.

System BI – Business Intelligence to system oparty na technologii hurtowni danych wspomagający proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. System umożliwia szybką analizę danych zgromadzonych w systemach transakcyjnych firmy wraz z analizą zależności oraz wyznaczaniem trendów.

Hurtownia danych umożliwia zebranie wyselekcjonowanych danych z jednego bądź wielu niepowiązanych ze sobą systemów transakcyjnych lub innych źródeł danych (np. z pliku Excela).

 

Poznaj system Business Intelligence – Umów się na spotkanie:

Call Now Button