MAKS HR SYSTEM

Strona główna / Portfolio / MAKS HR SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System HR Kadry i Płace
HR, Kadry i Płace.

System kadrowo-płacowy HR dla firm to zaawansowane narzędzie poprawiające efektywność działania kadr w przedsiębiorstwie. Ponadto usprawnia i przyspiesza prace związane z naliczaniem wynagrodzeń. Oprogramowanie HR wykorzystuje się także w procesach zarządzania zasobami ludzkimi. System charakteryzuje się prostą i intuicyjną obsługą. Pełna elastyczność pozwala na błyskawiczne dopasowanie działania narzędzia do zmieniających się przepisów prawa. Program kadrowo-płacowy jest systematycznie aktualizowany. W praktyce oznacza to regularne wprowadzanie zmian i dodatków zgodnych z aktualnym stanem prawnym. Program do kadr i płac jest z powodzeniem wdrażany zarówno w średniej wielkości przedsiębiorstwach, jak i dużych jednostkach organizacyjnych, dzięki czemu pojawiają się możliwości obsługi wielu firm i zadań w tym samym czasie.

Maks HR — elastyczne oprogramowanie kadrowo-płacowe

Oprogramowanie HR składa się z modułów, których liczba i rodzaj są indywidualnie dostosowane do konkretnych wymagań przedsiębiorstwa. Oznacza to, że program kadrowo-płacowy zawiera wyłącznie niezbędne elementy i funkcjonalności. Dodatkowo w każdej chwili można rozszerzyć jego możliwości poprzez dodanie kolejnego modułu. Co ważne, wszystkie wprowadzone dane do podstawowego modułu, czyli Kadry i Płace są automatycznie przenoszone do pozostałych. Wspomniany moduł jest swego rodzaju bazą danych, której informacje pobiera cały system. Maks HR przyspiesza procesy kadrowe oraz umożliwia zebranie szczegółowych i łatwych do odczytania danych o pracownikach w jednym miejscu.

System kadrowo-płacowy i dodatkowe moduły

System Maks HR wyróżnia się możliwością indywidualnego dostosowania funkcjonalności do konkretnych wymagań. Oprócz rozszerzalnych słowników, a także uniwersalnych kartotek charakteryzujących się zdefiniowanym działaniem, wdrożenie systemu kadrowo-płacowego Maks HR pozwala na samodzielnie edytowanie elementów płacowych. System Maks HR z modułem Płace umożliwia błyskawiczne naliczanie wynagrodzeń, uwzględniając wszystkie zmienne mające wpływ na wysokość wypłat. Możliwość tworzenia listy płac z różnych kategorii pozwala na efektywniejsze zarządzanie świadczeniami podstawowymi, premiami, świadczeniami dodatkowymi, korekcyjnymi i innymi. Program kadrowo-płacowy z modułem Płace zawiera także kartoteki przeznaczone do przechowywania i segregowania danych o pracownikach.

Program do kadr i płac — co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Oprogramowanie HR można także rozbudować o niezwykle przydatny moduł Karty Pracy. Dzięki jego funkcjonalności i możliwości indywidualnego dostosowania sposobu działania modułu można bezbłędnie obliczać liczbę przepracowanych godzin przez pracowników, a także kategoryzować je ze względu na ich rodzaj. Opisywany moduł może być również wykorzystywany do rozliczania kosztów firmowych, do ewidencjonowania informacji dotyczących pożyczek, a także dofinansowań z funduszu socjalnego. Kolejnym przydatnym narzędziem poprawiającym efektywność pracy oraz zbieranie i kategoryzowanie informacji jest Moduł Cyklicznych Wydań i Ekwiwalentów. Opisywany dodatek jest szczególnie pomocny w przypadku przedsiębiorstw wypłacających okresowe ekwiwalenty lub wydających np. środki BHP. Czym jeszcze cechuje się system kadrowo-płacowy Maks HR? Przede wszystkim pełną kompatybilnością z programem Płatnik. W razie jakichkolwiek pytań związanych z oprogramowaniem lub jego wdrożeniem zachęcamy do kontaktu. Nasi specjaliści z chęcią rozwieją wszelkie wątpliwości i pomogą w wyborze rozwiązania dostosowanego do konkretnych wymagań.

Kadry i Płace
Pracuj szybciej dzięki otwartym regułom dla składników płacowych jak w Excelu Rób wypłaty dla pracownika bez limitu Współpracuj z programem Płatnik Wykorzystaj szablony dokumentów kadrowych, które możesz edytować np. umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zarobkach itp.

Więcej

Karty Pracy
Rejestruj koszty i czas pracy z dokładnością do jednej minuty Przyspiesz proces naliczenia wypłat Twórz wizualizację odczytów RCP w module Kart Pracy Wprowadzaj dane szybciej, poprzez ich edycję grupową Wykorzystaj wersję WWW Kart Pracy

Więcej

Szkolenia
Planuj i analizuj realizacje budżetu szkoleń Wysyłaj powiadomienia elektroniczne do uczestników i organizatorów Zautomatyzuj wpisy do Kartoteki Kwalifikacji po ukończeniu szkolenia Oceniaj trenerów i organizatorów szkoleń

Więcej

Delegacje
Modeluj obieg delegacji w firmie Komunikuj się poprzez e-maile z odnośnikami do formularzy systemu Wybieraj środki transportu Rozliczaj koszty delegacji

Więcej

Fundusz socjalny
Przypisuj pracowników grupowo do świadczeń socjalnych Wylicz wartości świadczeń na poszczególnych członków rodziny Kontroluj przydział świadczeń socjalnych dzięki definiowalnym limitom Rozliczaj zobowiązania i należności socjalne pracowników poprzez integrację z wypłatami Pobieraj raty pożyczek socjalnych na wypłatach

Więcej

PKZP - Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe
Zarządzaj funduszem PKZP w niezależnym module z dostępem do bazy osobowej firmy Korzystaj z rejestrów kasowych i bankowych Utwórz plan kont i wykorzystaj księgowość PKZP Wykorzystaj homebanking do realizacji wypłaty pożyczek PKZP

Więcej

CWE - Cykliczne Wydania i Ekwiwalenty
Wykorzystaj moduł do cyklicznych wydań lub wypłat ekwiwalentów dla odzieży ochronnej i wyposażenia Połącz indeksy w grupy a te przypisz do stanowisk lub pracowników Określ czas trwania przydziału i wartość każdego indeksu Twórz KZM na podstawie przewidywanych wydań indeksów Wykorzystaj integrację z modułem GM do zarządzania cyklem zamówień i wydań indeksów

Więcej

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami
Łącz się z programem Płatnik Wykorzystaj systemy homebanking’u - przelewy elektroniczne Połącz się z programem finansowo-księgowym Łącz się z systemem RCP Współpracuj z arkuszem kalkulacyjnym Excel Wysyłaj informacje o składkach PPK do swojego TFI

Więcej

Analiza danych
Wykorzystaj wbudowane raporty i zestawienia tematyczne Twórz zestawienia systemowe po swojemu Eksportuj dane do Excela kiedy i ile chcesz

Więcej

 Poznaj system HR - Kadry i Płace:

 

System HR (ang. Human Resource) dotyczy spraw zwiazanych z personelem firmy począwszy od procesu rekrutacji, poprzez zatrudnienie pracownika, spraw dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia, rozliczenia się z urzędami i pracownikami, po ocenę i szkolenia pracowników. System HR to kompleksowe narzędzie informatyczne służące do kompleksowego zarządzania zasobami ludzkimi i sprawami z nimi związanymi dla managerów, działu HR i pracowników. System HR grodzi dane, porządkuje, wykonuje niezbędne wyliczenia, dostarcza bieżącej informacji w zakresie szeroko pojetego personelu i spraw z nim związanych.

System HR gromadzi wszelkie informacje i wykonuje zaawansowane funkcje związane personelem i tematami z nim związanymi. Do głównych celów zalicza się m.in. rejestrację danych i pracę na nich w zakresie rozliczania czasu pracy, wynagrodzenia, absencji, wyposażenia, szkoleń a także innych kryteriów, jak również wsparcie w rozliczeniu się jednostki z personelem i urzędami. Praca na systemie ma za zadanie wprowadzanie wymaganych danych zgodnie z procedurami, wyeliminowanie możliwych błędów, maksymalne zautomatyzowanie działań w obszarze, szybki dostęp do informacji, dostarczenie wiarygodnych danych dla wszystkich osób, sygnalizowanie ważnych lub krytycznych informacji.
Call Now Button