MAKS HR SYSTEM

Strona główna / Portfolio / MAKS HR SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System HR Kadry i Płace
HR, Kadry i Płace.

System HR - Kadry i Płace to oprogramowanie stworzone z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia.

System HR przeznaczony jest dla firm, które marzą o uproszczeniu i przyspieszeniu działania kadr i płac w firmie.

Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu. Możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności.

Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają, że – aktualizowany – może być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych jest obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości.

MAKS HR - dodatkowe moduły

Uzupełnienie systemu HR stanowią moduły dodatkowe, które są niezależne od siebie, stąd też potrzeby i wymagania klienta decydują, które z nich będą zaimplementowane w firmie. Dodatkowe moduły operują na tej samej liście pracowników zarządzanych przez użytkowników modułu Kadry. Dane wprowadzane w modułach dziedzinowych przenoszone są automatycznie na wypłatę pracownika, a po jej realizacji zasilają moduły źródłowe danymi z wypłaty (np. pomniejszają salda pożyczek, rozliczają świadczenia socjalne itp.).

Możliwe jest definiowanie w ramach modułów pożyczek samodzielnych dokumentów wewnętrznych, umożliwiających rejestrację operacji nie związanych z wypłatą np. wpłaty, wypłaty kasowe, przelewy, przeksięgowania itp. W modułach pożyczek funkcjonuje wbudowany, prosty moduł księgowości, umożliwiający rozliczenia syntetyczne np. dane analityczne przechowywane są w kartotekach pracownika.

Kadry i Płace
 • Pracuj szybciej dzięki otwartym regułom dla składników płacowych jak w Excelu
 • Rób wypłaty dla pracownika bez limitu
 • Współpracuj z programem Płatnik
 • Wykorzystaj szablony dokumentów kadrowych, które możesz edytować np. umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zarobkach itp.

Więcej

Karty Pracy
 • Rejestruj koszty i czas pracy z dokładnością do jednej minuty
 • Przyspiesz proces naliczenia wypłat
 • Twórz wizualizację odczytów RCP w module Kart Pracy
 • Wprowadzaj dane szybciej, poprzez ich edycję grupową
 • Wykorzystaj wersję WWW Kart Pracy

Więcej

Szkolenia
 • Planuj i analizuj realizacje budżetu szkoleń
 • Wysyłaj powiadomienia elektroniczne do uczestników i organizatorów
 • Zautomatyzuj wpisy do Kartoteki Kwalifikacji po ukończeniu szkolenia
 • Oceniaj trenerów i organizatorów szkoleń

Więcej

Delegacje
 • Modeluj obieg delegacji w firmie
 • Komunikuj się poprzez e-maile z odnośnikami do formularzy systemu
 • Wybieraj środki transportu
 • Rozliczaj koszty delegacji

Więcej

Fundusz socjalny
 • Przypisuj pracowników grupowo do świadczeń socjalnych
 • Wylicz wartości świadczeń na poszczególnych członków rodziny
 • Kontroluj przydział świadczeń socjalnych dzięki definiowalnym limitom
 • Rozliczaj zobowiązania i należności socjalne pracowników poprzez integrację z wypłatami
 • Pobieraj raty pożyczek socjalnych na wypłatach

Więcej

PKZP - Pracownicze Kasy Zapomogowo Pożyczkowe
 • Zarządzaj funduszem PKZP w niezależnym module z dostępem do bazy osobowej firmy
 • Korzystaj z rejestrów kasowych i bankowych
 • Utwórz plan kont i wykorzystaj księgowość PKZP
 • Wykorzystaj homebanking do realizacji wypłaty pożyczek PKZP

Więcej

CWE - Cykliczne Wydania i Ekwiwalenty
 • Wykorzystaj moduł do cyklicznych wydań lub wypłat ekwiwalentów dla odzieży ochronnej i wyposażenia
 • Połącz indeksy w grupy a te przypisz do stanowisk lub pracowników
 • Określ czas trwania przydziału i wartość każdego indeksu
 • Twórz KZM na podstawie przewidywanych wydań indeksów
 • Wykorzystaj integrację z modułem GM do zarządzania cyklem zamówień i wydań indeksów

Więcej

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami
 • Łącz się z programem Płatnik
 • Wykorzystaj systemy homebanking’u - przelewy elektroniczne
 • Połącz się z programem finansowo-księgowym
 • Łącz się z systemem RCP
 • Współpracuj z arkuszem kalkulacyjnym Excel
 • Wysyłaj informacje o składkach PPK do swojego TFI

Więcej

Analiza danych
 • Wykorzystaj wbudowane raporty i zestawienia tematyczne
 • Twórz zestawienia systemowe po swojemu
 • Eksportuj dane do Excela kiedy i ile chcesz

Więcej

 

Poznaj system HR - Kadry i Płace:

 

Call Now Button