MAKS HR SYSTEM

Strona główna / Portfolio / MAKS HR SYSTEM

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System HR – system informatyczny stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia.

System HR – Podstawowe cechy

Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu, wreszcie możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych (wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego) to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności. Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają, że – aktualizowany – może być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych jest obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości.

MAKS HR

Uzupełnienie systemu HR stanowią moduły dodatkowe, które są niezależne od siebie, stąd też potrzeby i wymagania klienta decydują, które z nich będą zaimplementowane w firmie. Dodatkowe moduły operują na tej samej liście pracowników zarządzanych przez użytkowników modułu Kadry. Dane wprowadzane w modułach dziedzinowych przenoszone są automatycznie na wypłatę pracownika, a po jej realizacji zasilają moduły źródłowe danymi z wypłaty (np. pomniejszają salda pożyczek, rozliczają świadczenia socjalne itp.). Możliwe jest definiowanie (w ramach modułów pożyczek) samodzielnych dokumentów wewnętrznych, umożliwiających rejestrację operacji nie związanych z wypłatą (wpłaty, wypłaty kasowe, przelewy, przeksięgowania itp.). W modułach pożyczek funkcjonuje wbudowany, prosty moduł księgowości, umożliwiający rozliczenia syntetyczne (dane analityczne przechowywane są w kartotekach pracownika).

Kadry i Płace
 • Otwarte reguły dla składników płacowych tworzone na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego
 • Dowolna ilość wypłat w miesiącu dla pracownika
 • Pełna współpraca z programem Płatnik
 • Definiowalne wersje dokumentów kadrowych (umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zarobkach itp.)

Więcej

Karty pracy
 • Ewidencja kosztów i czasu pracy z dokładnością do jednej minuty
 • Przyspieszenie procesu naliczenia wypłaty
 • Możliwość wizualizacji odczytów RCP w module Kart Pracy
 • Grupowe wprowadzanie danych
 • Dostępna wersja WWW Kart Pracy

Więcej

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami
 • Program Płatnik
 • Systemy homebanking’u (przelewy elektroniczne)
 • Program finansowo-księgowy (MAKS V.ERP bądź niezależnej firmy)
 • Systemy RCP
 • Arkusz kalkulacyjny Excel

Więcej

Analiza danych
 • Wbudowane raporty
 • Wbudowane zestawienia tematyczne
 • Zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika
 • Eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu arkusz kalkulacyjny lub baza danych
 • Dla zaawansowanych użytkowników – możliwość przygotowania struktur danych (poprzez definicję „miar” i „wymiarów”) na potrzeby analizy w zewnętrznej hurtowni danych

Więcej

Dodatkowe moduły i kartoteki
 • Planowanie i analiza wykonania budżetu szkoleń
 • Powiadomienia elektroniczne uczestników i organizatorów szkoleń
 • Modelowanie obiegu dokumentów w module Delegacji
 • PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • ZFM – Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (pożyczki socjalne)
 • ZFSS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • CWE – Moduł Cyklicznych Wydań i Ekwiwalentów
 • Delegacje
 • Miękki HR – Kartoteka Szkoleń, Uprawnień/Kwalifikacji, Ocen/Wniosków

Więcej

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

 

Call Now Button

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach

ERP, Business Intelligence:

 

Dziękujemy. Skontaktujemy się z Tobą niezwłocznie.

Wystąpił błąd podczas próby wysłania prośby. Proszę spróbuj ponownie.

Softmaks.pl - Systemy ERP, BI, HR, MEDIA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.