ePracownik

Strona główna / Portfolio / ePracownik

ePracownik - portal pracowniczy

System ePracownik to nowoczesny dostęp do danych kadrowych . Zapewnia oszczędność czasu, wygodę i bezpieczeństwo - wszystko co potrzebuje pracownik bez angażowania działu kadr. Wszystkie ważne informacje w jednym miejscu. Dostępne z dowolnego komputera lub smartfona.

DANE OGÓLNE PRACOWNIKA

 • Nazwisko
 • Imię
 • Nr ewidencyjny
 • PESEL
 • Data ostatniego zatrudnienia
 • Komórka organizacyjna (symbol i nazwa) na dzień pobrania
 • Stanowisko
 • Rodzaj umowy o pracę i data obowiązywania
 • Staż pracy na dzień pobrania:
  o ogólny
  o w zakładzie
  o do jubileuszu
  o do urlopu
 • Podstawowy rachunek bankowy

WYMIAR URLOPU WYPOCZYNKOWEGO W BIEŻĄCYM ROKU

 • Wymiar zaległy (na dzień 1 stycznia)
 • Wymiar dla bież. roku (dla całego roku)
 • Wykorzystanie urlopu w bieżącym roku
 • Pozostały wymiar do wykorzystania

ABSENCJE

 • Rodzaj nieobecności
 • Data od
 • Data do
 • Opcjonalnie godziny od-do (w przypadku nieobecności godzinowych)
 • Dni kalendarzowe
 • Dni robocze

GRAFIK – PLANOWANY CZAS PRACY

Pola wyświetlane dla miesiąca kalendarzowego, domyślnie wyświetla miesiąc bieżący, możliwość wybrania innych m-cy:

 • Data
 • Zaplanowane godziny pracy „od – do” względnie ustalony symbol (np. „W”) dla dnia wolnego

PRZYDZIAŁ ODZIEŻY

 • Asortyment – indeks
 • Asortyment – nazwa (opis)
 • Data przydziału odzieży
 • Przewidywana data kolejnego przydziału względnie ustalony opis (np. „do zużycia”) jeśli dany asortyment nie ma ustalonej daty kolejnego przydziału

BADANIA LEKARSKIE

 • Rodzaj badania
 • Data ostatniego badania
 • Data ważności badania

UPRAWNIENIA KWALIFIKACYJNE

 • Rodzaj uprawnienia
 • Data uzyskania uprawnienia
 • Data ważności uprawnienia

SZKOLENIA BHP

 • Rodzaj szkolenia
 • Data szkolenia
 • Data ważności szkolenia

ODCINKI PŁACOWE

 • Wyświetlenie wypłat pracownika dla ostatnich 3 m-cy, użytkownik wybiera konkretną wypłatę, dla której chce obejrzeć szczegóły
 • Nazwa składnika płacowego danej wypłaty
 • Wartość składnika płacowego
Call Now Button