MAKS ERP – Finanse i Księgowość

Strona główna / Opisy produktów / MAKS ERP – Finanse i Księgowość

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

Moduł ERP Finanse i Księgowość usprawni Tobie przetwarzanie informacji z innych modułów ERP na potrzeby rachunkowości. Ułatwisz sobie analizę finansową, rozliczenia kosztów, kontrolę stanów rozrachunków i sprawozdawczość.

ERP moduł finansowo księgowy
ERP Finanse, Księgowość
 • Zarządzaj finansami i księgowością łatwiej niż dotychczas
 • kontroluj i analizuj sytuację finansową bez stresu
 • postaw na automatyzację i bezbłędnie rozliczaj np. koszty
 • nie martw się o Pracownicze Plany Kapitałowe i Jednolity Plik Kontrolny
 • szybciej windykuj należności
 • pełna sprawozdawczość finansowa nigdy dotąd nie była tak prosta.

Moduł ERP Finanse i Księgowość

 • zgodność z wymogami ustawowymi i prawodawstwem unijnym,
 • dwie księgi rachunkowe prowadzone zarówno w walucie krajowej jak i walutach obcych (księga główna oraz księga kont analitycznych),
 • możliwość prowadzenia równoległego planu kont (np. będącego odzwierciedleniem zagranicznego planu kont właściciela),
 • definiowalny rok obrachunkowy, chronologia zapisów księgowych, kontrola numeracji dowodów księgowych i ich księgowań,
 • stosowanie automatów księgowych dla wszystkich dokumentów ewidencjonowanych w systemie,
 • obsługa rejestrów VAT,
 • modelowanie i nadzorowanie procesów windykacyjnych,
 • możliwość przygotowania planu przekształcenia kont w przypadku zmiany od nowego roku obrachunkowego struktury kont,
 • generowanie korekt bilansu zamknięcia oraz dostęp do danych archiwalnych.

Ewidencja kosztów w różnych układach

Moduł uwzględnia ewidencję kosztów w różnych układach, wiąże koszty rodzajowe z kosztami wg miejsc powstawania i rodzajów działalności oraz automatyzuje proces rozliczania kosztów.

Definiowalne okresy obrachunkowe

W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa moduł wyposażony jest w definiowalne okresy obrachunkowe oraz możliwość dzielenia miesięcy księgowych na dowolne przedziały czasowe tzw. podokresy, które wykorzystywane są głównie do sprawozdawczości.

Wiele możliwości wydruków i integracji

Moduł Księgowość wyposażony jest w zestaw standardowych wydruków, analiz sporządzanych systematycznie w firmie oraz sprawozdań finansowych. Ponadto został on wyposażony w narzędzie do definiowania raportów w oparciu o wbudowane funkcje, które bazują na danych zapisanych w module Księgowości jak również w pozostałych modułach systemu uwzględniając również zapisy archiwalne.

Wyniki raportów mogą być eksportowane do zewnętrznych aplikacji, np. MS Excel również wykorzystując wcześniej zdefiniowane szablony.

Plan Kont, Controling, Księgowość

W celu maksymalnego zwiększenia wydajności pracy działów księgowości i zakresu informacji pozyskiwanej z tego modułu wyposażyliśmy Plan Kont w dodatkową analitykę opierającą się na projektach i zleceniach controllingowych. W ten sposób moduł Controllingu jest w pełni zintegrowany z modułem Księgowości i stanowi dla niego szczegółową analitykę, nie powodując mnożenia kont analitycznych.

Automat zamknięcia roku – Korekta Bilansu Otwarcia

Moduł wyposażony jest również w automat zamknięcia roku, który umożliwia przeniesienie na wynik finansowy sald kont wynikowych, przygotowanie nowego planu kont wraz z planem przekształcenia (czyli przypisanie translacji konto nowe – konto stare) oraz przeniesienie bilansu zamknięcia starego roku jako bilans otwarcia nowego roku uwzględniającego plan przekształcenia. Po zamknięciu roku, do momentu zatwierdzania sprawozdań finansowych możliwa jest opcja Korekty Bilansu Otwarcia, która powoduje automatyczną korektę bilansu zamknięcia oraz bilansu otwarcia.

Contex Sensitive Zoom

Dzięki technice podglądu Contex Sensitive Zoom masz możliwość wglądu np. z dekretów na kontach księgowych do wszystkich dokumentów źródłowych zarejestrowanych w modułach dziedzinowych co znacznie skraca czas bieżącej analizy i kontroli zapisanych informacji.

Wszystkie czynności wykonywane przez użytkownika są uzależnione od posiadanych przez niego uprawnień oraz są w systemie zapisywane w taki sposób, aby umożliwiały identyfikację osoby oraz daty i godziny dokonania zmian w systemie.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button