Rekomendacje

Strona główna / Archive by category "Rekomendacje"
Jolanta Błażejewska</br data-lazy-src=

Jolanta Błażejewska
Prezes Zarządu

(…) Mieliśmy przede wszystkim na uwadze, aby system pozwolił, na zoptymalizowanie przepływu informacji oraz umożliwił sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach funkcjonowania. Dawał również możliwość szybkiego pozyskiwania niezbędnych danych, narzucał dyscyplinę, porządkował zakresy działania. Przy czym obniżał zdecydowanie pracochłonność czynności ewidencyjnych i sprawozdawczych (…). Wdrożenie w MPEC Braniewo wymagało skoncentrowania się głównie na zagadnieniach, związanych…

Czytaj dalej
Lilianna Mamet</br data-lazy-src=

Lilianna Mamet
Dyrektor ds. Informatyki

Firma Softmaks.pl Sp. z o.o. (…) wykonała usługi polegające na (…) wdrożeniu w Spółce Huta Łabędy S.A. dedykowanego Modułu LABORATORIUM – KONTROLA JAKOŚCI, a w szczególności realizacji prac w zakresie aplikacji Badań Wytrzymałościowych, czyli funkcji, które wykonuje Laboratorium: analizy chemiczne wytopów, wyniki badań wytrzymałościowych, zgłoszenie do odbioru, atest, świadectwo odbioru, deklaracja zgodności. Wdrożone systemy użytkowane…

Czytaj dalej
Wiesław Idźkowski</br data-lazy-src=

Wiesław Idźkowski
Główny Księgowy

Saur Neptun Gdańsk S.A. działa w Gdańsku od lipca 1992 roku. Jest pierwszą spółką joint-venture utworzoną w kraju Europy Środkowej w celu świadczenia usług wodociągowo-kanalizacyjnych w mieście. SNG S.A. obsługuje około 508 tys. mieszkańców z terenu miasta Gdańska, i miasta Sopotu oraz zatrudnia 610 pracowników. System MAKS V pozwolił na zoptymalizowanie przepływu informacji oraz umożliwił…

Czytaj dalej
Lidia Warnel</br data-lazy-src=

Lidia Warnel
Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych

Funkcjonalności poszczególnych modułów systemów (…) zostały wdrożone sprawnie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami zawartymi w Specyfikacji przetargowej. Ponadto, po analizie funkcjonalnej, firma Softmaks.pl dostosowała systemy do procesów występujących w naszym przedsiębiorstwie, w znacznym stopniu automatyzując i zmniejszając czas ich realizacji.

Czytaj dalej
mgr inż. Sławomir Rybarski</br data-lazy-src=

mgr inż. Sławomir Rybarski
Dyrektor ds. Eksploatacji, Członek Zarządu

System MAKS V.MEDIA zoptymalizował przepływ informacji oraz umożliwił sprawne wspomaganie przedsiębiorstwa w procesach rozliczeniowych. Oprogramowanie spełnia wszelkie oczekiwania użytkowników. Wdrożenie zostało przeprowadzone sprawnie, w założonym terminie i zgodnie z ustalonym projektem oraz zamówieniem.

Czytaj dalej
mgr inż. Robert Mania</br data-lazy-src=

mgr inż. Robert Mania
Prezes Zarządu, Dyrektor

Systemy MAKS V xpa.ERP, MAKS V xpa.HR i MAKS V.MEDIA zostały wdrożone sprawnie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, obsługując łącznie 50 jednocześnie pracujących stanowisk komputerowych. Ponadto system zaczytywania danych z liczników i telemetrii oraz rozliczania mediów komunalnych MAKS V.MEDIA zoptymalizował w naszej Spółce przepływ informacji oraz znacząco wspomógł przedsiębiorstwo w procesach rozliczeniowych. System zbiera i rozlicza…

Czytaj dalej
Bogusław Lewandowski</br data-lazy-src=

Bogusław Lewandowski
Członek Zarządu ds. Marketingu i Finansów

Wdrożenie wymagało skoncentrowania się głównie na zagadnieniach związanych ze specyfiką przedsiębiorstwa. W podstawowym obszarze implementacja objęła zagadnienia związane z zakupami oraz sprzedażą wspieraną gospodarką magazynową. System MAKS V.BI pozwolił podnieść wydajność sporządzania raportów wraz z optymalizacją przepływu informacji. System dał możliwość szybkiego pozyskiwania niezbędnych danych oraz obniżył zdecydowanie pracochłonność czynności sprawozdawczych.

Czytaj dalej
Hanna Włoszak

Hanna Włoszak

Od ponad 10 lat współpracuję z Waszą firmą. W każdym momencie naszej współpracy mogłam liczyć na pomoc i miłą obsługę. Każde zgłoszenie załatwione było w krótkim czasie. Nigdy nie miałam problemu z kontaktem z żadnym konsultantem. Jestem bardzo zadowolona ze współpracy. Dziękuję i oby tak dalej.

Czytaj dalej
Karolina Kufel</br data-lazy-src=

Karolina Kufel
Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

System MAKS V.BI pozwolił podnieść wydajność sporządzania raportów wraz z optymalizacją przepływu informacji. Dał możliwość szybkiego pozyskiwania niezbędnych danych oraz obniżył zdecydowanie pracochłonność czynności sprawozdawczych. W szczególności MAKS V.BI umożliwił sporządzanie szybkich zestawień zbiorczych. Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A. potwierdzają fachowość, terminowość oraz kompetencje pracowników firmy Softmaks.pl przeprowadzających wdrożenie w naszym przedsiębiorstwie. Wyrażamy zadowolenie z przebiegu…

Czytaj dalej
Call Now Button