Jolanta Błażejewska
Prezes Zarządu

Strona główna / Rekomendacje / Jolanta Błażejewska
Prezes Zarządu

(…) Mieliśmy przede wszystkim na uwadze, aby system pozwolił, na zoptymalizowanie przepływu informacji oraz umożliwił sprawne zarządzanie przedsiębiorstwem we wszystkich obszarach funkcjonowania. Dawał również możliwość szybkiego pozyskiwania niezbędnych danych, narzucał dyscyplinę, porządkował zakresy działania. Przy czym obniżał zdecydowanie pracochłonność czynności ewidencyjnych i sprawozdawczych (…). Wdrożenie w MPEC Braniewo wymagało skoncentrowania się głównie na zagadnieniach, związanych ze specyfiką przedsiębiorstwa. Zostało przeprowadzone i zakończone terminowo (…). Konsultanci i projektanci firmy Softmaks.pl sp. z o.o. wykazali się doświadczeniem i profesjonalizmem oraz dużym zaangażowaniem w realizację projektu. Ponadto serwis i zdalne wsparcie zapewnione przez Softmaks, pozwalają nam to oprogramowanie wykorzystać w pełni możliwości.

Call Now Button