Bogusław Lewandowski
Członek Zarządu ds. Marketingu i Finansów

Strona główna / Rekomendacje / Bogusław Lewandowski
Członek Zarządu ds. Marketingu i Finansów

Wdrożenie wymagało skoncentrowania się głównie na zagadnieniach związanych ze specyfiką przedsiębiorstwa.
W podstawowym obszarze implementacja objęła zagadnienia związane z zakupami oraz sprzedażą wspieraną gospodarką magazynową. System MAKS V.BI pozwolił podnieść wydajność sporządzania raportów wraz z optymalizacją przepływu informacji. System dał możliwość szybkiego pozyskiwania niezbędnych danych oraz obniżył zdecydowanie pracochłonność czynności sprawozdawczych.

Call Now Button