MAKS HR – Karty Pracy

Strona główna / Opisy produktów / MAKS HR – Karty Pracy

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System HR – Karty Pracy

  • Ewidencjuj koszty i czas pracy z dokładnością do jednej minuty
  • Przyspiesz proces naliczenia wypłat
  • Twórz wizualizację odczytów RCP w module Kart Pracy
  • Wprowadzaj szybko, grupowo dane
  • Wykorzystaj wersję WWW Kart Pracy

System HR – Karty Pracy umożliwia rozbicie naliczania wypłaty podstawowej na dwa etapy:

  • Etap pierwszy – realizowany w module Kart Pracy – wprowadzenie zmiennych składników typu godzinowego (godziny przepracowane, dopłat, absencji itp.) oraz ewidencja danych kosztowych
  • Etap drugi – realizowany w module Płace – naliczenie wynagrodzenia dla pracowników z wykorzystaniem danych z modułu Kart Pracy, pobranych automatycznie na wypłatę

System HR – Karty Pracy

Karty Pracy to opcjonalny moduł działający w oparciu o harmonogram pracownika i kartotekę nieobecności (niezależnie od tego w którym miejscu systemu i przez kogo kartoteka ta będzie uzupełniana).

Definiowalne składniki Kart Pracy, koszty wprowadzane w układzie dziennym lub miesięcznym (w razie konieczności z podziałem na grupy kosztowe), dają szerokie możliwości dostosowania tego modułu do potrzeb i wymagań klienta. Z jednej strony, umożliwia on szczegółową ewidencję kosztów (na konta księgowe i zlecenia/projekty controllingowe), a z drugiej, jak już wspomniano, stanowi wstępny etap wprowadzenia danych na wypłatę (danych związanych z rodzajami godzin przepracowanych, absencji). Jest to szczególnie istotne w firmach, w których występuje duża ilość dodatków płacowych zależnych od rodzajów godzin przepracowanych (np. szkodliwe, nocne, dyżury itp.).

Możliwość przeniesienia tego prostego, ale jednocześnie najbardziej pracochłonnego etapu naliczania wypłaty, na dużą liczbę użytkowników (z reguły są to brygadziści, kierownicy działów itp.), do miejsc, w których informacja ta powstaje (brygady, komórki organizacyjne), pozwala na szybkie przygotowanie wypłaty, niemal natychmiast po zakończeniu okresu, za który dane są wprowadzane. Dane kosztowe wprowadzane w tym module stanowią źródło noty kosztowej tworzonej w module Płace.

Integracja z RCP – Rejestracja Czasu Pracy

Istotnym dodatkiem dla niektórych firm, będzie z pewnością opcja integracji modułu z zakładowym systemem RCP (Rejestracja Czasu Pracy) – pobieranie do Karty Pracy rzeczywistych wejść/wyjść pracownika i porównanie tych danych z harmonogramem.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button