MAKS MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

Strona główna / Opisy produktów / MAKS MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów. Moduł odczytowy oparty jest o książki odczytowe (trasy inkasenckie), grupują one układy pomiarowe, które mają być odczytywane łącznie, określając kolejność dokonywania odczytów – tzw. marszruta. Książki definiują również interwał między odczytami, sposób ich pozyskiwania: urządzenia przenośne, telemetria, import z pliku, ręczne wprowadzanie do systemu, określają również osobę odpowiedzialną za jej obsługę.

System MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

Z poziomu systemu możliwa jest kontrola kompletności wykonanych odczytów wg struktury układu pomiarowego oraz zależności opisanych w schematach rozliczeniowych. Wykonane odczyty są automatycznie weryfikowane również pod względem poprawności wskazań a ewentualne błędy zgłaszane są operatorowi do opracowania.

Dodatkowo można dokonać analizy odczytów wg wbudowanych oraz zdefiniowanych przez użytkownika algorytmów kontroli np.

  • porównanie z poprzednim odczytem,
  • porównanie odczytu z analogicznym okresem poprzedniego roku,
  • porównanie odczytu ze średnią wybranej grupy kontrahentów.

Efektem takiej analizy jest lista odczytów wykraczająca poza, określone na wstępie, dopuszczalne odchylenia.

Odczyty mogą być rejestrowane ręcznie lub automatycznie. Ręczne wprowadzanie odczytu możliwe jest z poziomu kartoteki układu, umowy lub kontrahenta. Automatyczne rejestrowanie odczytów dokonywane jest poprzez import z urządzenia przenośnego, import z pliku wyzwalany przez operatora lub przez proces systemowy, który monitoruje zdefiniowane foldery i importuje dane pojawiające się w umieszczanych tam plikach o oczekiwanej przez system strukturze.

Moduł umożliwia również rozliczanie pracy inkasentów za pomocą dostarczonych raportów, dzięki którym można przeglądać ilość, terminowość oraz skuteczność wykonanych odczytów przez poszczególne osoby.

Oprócz odczytów system może gromadzić informacje na temat stanu technicznego urządzeń pomiarowych

System MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów posiada funkcje automatycznego szacowania zużycia na podstawie historii odczytów. Możliwe jest również szacowanie zużycia realizowane przez użytkownika w programie Excel. W tym celu system został wyposażony w mechanizmy integracji z Microsoft Excel, do którego moduł wysyła wybrane przez użytkownika dane a następnie pozwala na pobranie wyników szacowania.

Współpraca z istniejącym oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych

Możliwa jest współpraca z istniejącym oprogramowaniem zainstalowanym na urządzeniach przenośnych, do których należy zbudować odpowiedni moduł współpracy. Możliwe jest także wykorzystanie programu inkasenckiego, który może być dostarczony wraz z MAKS MEDIA. Program ten przeznaczony jest dla urządzeń opartych o Windows CE .NET np. PSION Workabout PRO.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button