MAKS MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

Strona główna / Opisy produktów / MAKS MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie posiada możliwość rozliczania pojedynczych układów pomiarowo-rozliczeniowych jak również rozbudowanych schematów rozliczeniowych zawierających liczniki, wodomierze, odliczniki, podliczniki, podzielniki.

System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie dostarczany jest z bogatą listą funkcji, które można wykorzystać do budowy algorytmów rozliczających ciepło, zużycie wody, ścieków, deszczówki, strat na licznikach zbiorczych. Możliwe jest przygotowanie algorytmów dla odbiorców indywidualnych, zbiorowych oraz przemysłowych.

W systemie możliwe jest rozliczanie rzeczywistych układów pomiarowych na podstawie odczytów lub szacowań zużycia, jak również rozliczanie układów wirtualnych na podstawie odczytów lub szacowań z powiązanych układów, wykorzystując dodatkowe parametry. Na przykład można rozliczać kilku odbiorców na podstawie jednego układu pomiarowego dzieląc odczytane zużycia proporcjonalnie wg mocy zamówionej.

System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie pozwala na definiowanie algorytmów kontroli przetwarzanych danych, które będą wykorzystywane w procesie rozliczania. W wyniku wykrytych niezgodności system może przerwać przetwarzanie danego układu czy też schematu lub całego procesu przetwarzania albo może kontynuować i po zakończeniu wyświetlić zestawienie z wykrytymi niezgodnościami.

Głównym założeniem podczas tworzenia systemu było umożliwienie samodzielnego budowania algorytmów rozliczeniowych przez pracowników przedsiębiorstwa komunalnego. Zrealizowane to zostało poprzez utworzenie bogatej biblioteki funkcji oraz mechanizmu definiowania rozliczeń w oparciu o dostarczone funkcje. Podczas tworzenia algorytmu użytkownik ma dostęp do repozytorium składników w taryfach, układach pomiarowych i cennikach oraz do parametrów przypisanych w umowach i na układach pomiarowych.

Definicja algorytmu rozliczeniowego nie tylko definiuje sposób rozliczeń pojedynczych układów pomiarowych, ale również rozbudowanych schematów rozliczeniowych łączących w sobie wiele układów. Tworząc algorytm rozliczeniowy definiujemy także budowę pozycji faktury oraz sposobu jej zaksięgowania.

Proces rozliczania objęty jest mechanizmem kontroli odchyleń, które są zgłaszane użytkownikowi w przypadku przekroczenia zdefiniowanych wartości granicznych.

Fakturowanie odbywa się na podstawie dokonanych odczytów lub na podstawie szacowań zużycia. Faktury generowane są w oparciu o umowy, możliwe jest grupowanie wielu umów na jednej fakturze w zależności od rodzaju i terminu płatności. Do fakturowania wykorzystywane są dane zapisane na umowie, w szczególności definicja taryfy, algorytm rozliczeniowy, cennik a także dane układu rozliczeniowego oraz indywidualne parametry umowy.

Taryfa wraz z algorytmem definiuje sposób rozliczenia danej umowy w zależności od parametrów układu rozliczeniowego oraz parametrów przechowywanych na umowie. Zawartość faktury również jest uzależniona od algorytmu rozliczeniowego który ją wygenerował.

Cennik jest wersjonowany w oparciu o daty. Umożliwia to wprowadzanie zmian cen z wyprzedzeniem oraz pozwala na zmiany cen w okresie rozliczeniowym. W przypadku, jeżeli nie dokonano faktycznego odczytu w momencie zmian cen jest on automatycznie szacowany.

Termin płatności faktury obliczany jest na podstawie terminu określonego na rozliczanej umowie. System posiada obsługę kalendarza, dzięki czemu terminy płatności są ustawiane tak, aby omijały dni wolne. W zależności od konfiguracji systemu terminy płatności mogą być przesuwane w przód lub w tył od pierwotnego terminu, który przypadał na dzień wolny od pracy.

Moduł umożliwia wystawianie korekt ręcznych lub automatycznych. Istnieje możliwość wystawiania korekt automatycznych na podstawie korekt zużycia w obsłudze technicznej oraz korekt ręcznych bezpośrednio z procesu reklamacyjnego.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button