MAKS MEDIA – Raporty, Zestawienia i Analizy

Strona główna / Opisy produktów / MAKS MEDIA – Raporty, Zestawienia i Analizy

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – Raporty, Zestawienia i Analizy. Wraz z systemem dostarczanych jest wiele predefiniowanych raportów i zestawień. Użytkownicy mogą samodzielnie definiować kolejne zestawienia lub modyfikować istniejące w oparciu o zewnętrzny program Crystal Reports firmy SAP AG.

System MEDIA – Raporty, Zestawienia i Analizy

System MEDIA – Raporty, Zestawienia i Analizy wyposażony został w szereg standardowych raportów i zestawień branżowych oraz księgowych dla sprawozdawczości zewnętrznej oraz wewnętrznej. Raporty mogą być tworzone w postaci pełnych zestawień – analityka lub w postaci sum częściowych – syntetyka. Wszystkie raporty i zestawienia posiadają informacje na temat zastosowanych filtrów oraz ograniczeń dostępu jak również aktualną datę i użytkownika tworzącego raport.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button