MAKS MEDIA – Ewidencja Umów

Strona główna / Opisy produktów / MAKS MEDIA – Ewidencja Umów

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – Ewidencja Umów. W systemie jest prowadzony rejestr umów, które są podstawą do dokonywania rozliczeń mediów komunalnych. Umowa jest dokumentem, który łączy kontrahenta z układem pomiarowo-rozliczeniowym definiując taryfę, cennik oraz algorytm rozliczeniowy. Dane dotyczące umów, tak jak wszystkie dane podstawowe systemu, są wersjonowane.

System MEDIA – Ewidencja Umów

Dla potrzeb rozliczeń oraz fakturowania umowa pozwala na przechowywanie dodatkowych parametrów dowolnie definiowanych przez użytkownika, które mogą być wykorzystywane w algorytmach rozliczeniowych, mogą wpływać na sposób rozliczeń, na wybór cennika, decydować o bonifikatach, upustach oraz wpływać na sposób tworzenia faktury.

Również tutaj dostępne są wszelkie dane dotyczące umowy, z tego poziomu również możliwa jest obsługa odczytów, rozliczeń, korekt faktur.

System można tak skonfigurować aby wykorzystywał szablon umowy programu Microsoft Word, który w momencie tworzenia jest automatycznie zasilany danymi z bazy. Kartoteka umowy pozwala na dołączenie obrazu rzeczywistej umowy w postaci dokumentu Word lub zeskanowanej umowy.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button