MAKS MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

Strona główna / Opisy produktów / MAKS MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych posiada moduł ewidencji układów i schematów pomiarowych. Z poziomu ekranu kartoteki układu pomiarowego możliwy jest przegląd schematu pomiarowego (powiązań między układami pomiarowymi) oraz przegląd wszystkich danych z nim związanych: umowy, odczyty, rozliczenia, wystawione faktury, przeprowadzone legalizacje, dokumenty obsługi technicznej oraz zgłoszone usterki.

System MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

Układy pomiarowo-rozliczeniowe są miejscem gdzie są przechowywane informacje na temat urządzeń punktu rozliczeniowego takich jak liczniki, wodomierze, podliczniki, odliczniki, podzielniki. Układ nie jest bezpośrednio związany z kontrahentem, jest to realizowane poprzez umowę. W strukturze układu są przechowywane wszelkie informacje na temat urządzeń pomiarowych takie jak parametry techniczne, wielkości mierzone czy też okresy legalizacyjne.

Schematy pomiarowe opisują powiązania między układami pomiarowymi. Schematy pomiarowe przedstawiane są na ekranie w graficznej postaci drzewa zależności, gdzie z poziomu każdego elementu możemy przejść do jego szczegółów. Za pomocą schematów można opisać zależności między poszczególnymi punktami rozliczeniowymi i wykorzystać je w algorytmach rozliczeniowych. Dzięki schematom możliwe jest rozdzielanie zużycia na wiele umów np. wg mocy zamówionej, rozliczanie strat na przesyle i innych zależności opisanych algorytmem.

Mechanizm schematów pomiarowych umożliwia kontrolę poprawności oraz kompletności odczytów już na etapie rejestracji odczytów. Kontrola taka jest przeprowadzana automatycznie lub na żądanie użytkownika.

Tak jak w kartotece kontrahenta, tutaj również jest możliwe rozbudowywanie opisu układów pomiarowo-rozliczeniowych o dodatkowe informacje, które mogą być wykorzystywane w algorytmach rozliczeniowych, mogą wpływać na sposób rozliczeń, na wybór cennika, decydować o bonifikatach, upustach oraz wpływać na sposób tworzenia faktury.

System pozwala na definiowanie procesów obsługi technicznej, legalizacji oraz procesów reklamacyjnych. Dzięki temu możliwe jest konfigurowanie zachowania się systemu tak, aby odpowiadał rzeczywistym procesom w przedsiębiorstwie.

Można definiować etapy procesów oraz funkcje w nich realizowane, można określać stany układów pomiarowych na poszczególnych etapach procesu oraz przydzielać użytkowników i ich zadania w definiowanym procesie. Podczas realizacji procesów obsługi technicznej jak również podczas dokonywania odczytów układy w systemie są blokowane. Pozwala to uniknąć błędów odczytów i rozliczeń spowodowanych niespodziewanymi zmianami w układach.

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button