Zalety Systemu ERP w małych i średnich firmach

Strona główna / Blog / Zalety Systemu ERP w małych i średnich firmach

Systemy klasy ERP z jakich korzystają większe firmy upraszczają proces organizacji produkcji. Wzrasta także świadomość wykorzystywania zalet systemów ERP także przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Rozwój firm w sposób naturalny sprzyja poszukiwaniu i wdrażaniu coraz lepszych rozwiązań technologicznych. które będą w stanie sprostać wymaganiom przedsiębiorcy, a jednocześnie dostarczą konkretnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania i organizacji pracy. Kontrola nad powiększającym się gronem pracowników oraz ciągłe dostarczanie produktów, usług i ciągłe analizowanie na bieżąco procesów powoduje, że zarządzanie wymaga od przedsiębiorstw coraz większych zasobów i staje się obecnie bardziej skomplikowane niż kiedyś.

system erp
System ERP MAKS z Bydgoszczy.

Czym jest ERP?

ERP [ang. Enterprise Resource Planning] to zestaw narzędzi biznesowych służących zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wdrożony system ERP pozwala na kompleksowe rozplanowanie zasobów firmy, zarówno materiałów wykorzystywanych podczas produkcji,i analizy produkowanych towarów, zasobów ludzkich, sprawdzenia aktualnych stanów magazynowych oraz klientów kupujących nasze produkty. MAKS ERP usprawnia działy nie związane ściśle z samą produkcją jak finanse, księgowość, posiadane środki trwałe, obecna sprzedaż, zakupione towary.

System ERP dokonuje analizy tych zasobów gromadząc dane, następnie przeprowadza dogłębną analizę w oparciu o połączenie różnych działów przedsiębiorstwa. Efektem wdrożenia systemu ERP jest uzyskanie maksymalnej efektywności w procesie zarządzania firmą oraz optymalizacja działań firmy poprzez najefektywniejsze wykorzystanie jej zasobów.

Zalety korzystania z ERP dla sektora małych i średnich firm

Jedną z zalet wykorzystywania systemu ERP jest zwiększenie wydajności produkcji. Małe przedsiębiorstwa mają kilku pracowników odpowiadających za kilka stanowisk jednocześnie. Połączenie informacji dostępnych z poszczególnych działów w jeden ujednolicony system wpływa na szybkość podejmowanych przez nich decyzji bez konieczności ciągłego wprowadzania danych. Dzięki temu system działa sprawniej i szybciej, a uzyskane dane pozwalają na zwiększenie efektywności i wydajności pracowników produkcji i pozostałych działów.

Spójne informacje gromadzone w jednej bazie oparte na wiarygodnych danych są dostępne dla zarządu, kierownictwa, jak i każdego z pracowników. Uzyskane informacje są jednakowe i pozwalają na bieżąco podejmować decyzje. Dzięki jednolitemu przepływowi informacji, system usprawnia wydajność produkcji i korzystania z zasobów na bieżąco. Zwiększa się efektywność co przekłada się na uzyskanie oszczędności czasu i zmniejszenie ponoszonych kosztów związanych z optymalizacją produkcji.

Systemy ERP usprawniają podejmowanie decyzji. ERP oferuje dostęp do szeregu statystyk analizowanych i zmienianych w czasie rzeczywistym. Uzyskane dane pozwalają na usprawnienie komunikacji w przedsiębiorstwie i lepszą wymianę informacji między pracownikami wszystkich szczebli co ma kluczowe znacznie w przypadku mniejszych przedsiębiorstw.

System ERP z Bydgoszczy pozwala na wykrycie potencjalnych problemów np. z dostarczaniem zapasów czy ich magazynowaniem i dostarczenie rozwiązania oraz zapewnią efektywniejsze i płynniejsze wykorzystanie zapasów magazynowych.

Systemy ERP są w stanie także kierować relacjami z klientem nie tylko poprzez analizę i wsparcie sprzedaży, ale dostarczając potrzebnych danych już po samym akcie sprzedaży. MAKS ERP umożliwia utrzymanie kontaktów z kontrahentami (np. poprzez spotkania czy rozmowy telefoniczne), dostarcza pełną historię współpracy oraz oferuje szczegóły kolejnych spotkań oraz poruszane z klientem tematy sprzedażowe. MAKS ERP pozwala na ujednolicenie i zoptymalizowanie działań z zakresu wydajniejszej obsługi klienta co wpływa na pozyskiwanie nowych klientów.

Poznaj system ERP – Umów się na spotkanie:

Call Now Button