Wdrożenie Business Intelligence – PAK Górnictwo

Strona główna / Aktualności / Wdrożenie Business Intelligence – PAK Górnictwo
wdrozenie bi analiza softmaks
System BI. Wdrożenie w PAK Górnictwo poprzedziła analiza przedwdrożeniowa.

PAK Górnictwo to jeden z bardziej wymagających Klientów pracujący na systemach ERP, HR stworzonych przez Softmaks.pl. Kolejnym wdrożonym produktem z rodziny MAKS jest MAKS BI, czyli system Business Intelligence.

Jaki jest cel wdrożenia systemu Business Intelligence?

Celem wdrożenia aplikacji Maks V.BI w PAK Górnictwo jest wsparcie budżetowej metody zarządzania przedsiębiorstwem, tj. umożliwienie stworzenia zintegrowanego systemu planowania kosztów jednostek przedsiębiorstwa oraz monitorowania wykonania tych planów.

Ponadto celem wdrożenia BI jest udostępnienie narzędzia analitycznego, wspomagającego wykorzystywane przez PAK Górnictwo wybrane aplikacje dziedzinowe Maks V.ERP oraz Maks V.HR.

Koncepcja wdrożenia zakłada wykorzystanie aplikacji MAKS V.BI w obszarach jak:

 • budżety kosztów rodzajowych wg jednostek organizacyjnych wraz z planem amortyzacji istniejącego majątku oraz inwestycji
 • budżety sprawozdań: bilans, rachunek zysków i strat, przepływy
 • zapisy księgowe wg szczegółowego podziału kont zespołu 4, zespołu 5 oraz zespołu 7 w części przychodów i kosztu własnego
 • zapisy stany środków pieniężnych z ewidencji faktur zakupu i sprzedaży
 • zapisy obrotu magazynowego
 • zapisy ewidencji zakupu
 • zapisy list płac z danymi kadrowymi
 • zapisy kart pracy w podziale na projekty
 • zapisy ewidencji projektów w podziale na nakłady controllingowe wraz z mechanizmem podziału kosztów narzutu wg kosztu rodzajowego

Hurtownia danych w BI

Aplikacja Maks V.BI działa w oparciu o dedykowaną hurtownię danych zbudowaną na podstawie modułów dziedzinowych aplikacji Maks V.ERP oraz Maks V.HR.

Składa się ona z dwóch głównych modułów funkcjonalnych:

 • modułu służącego do wsparcia procesu budżetowania (możliwość samodzielnego budowania struktur planistycznych przez użytkownika)
 • modułu służącego do wsparcia procesu wykonywania analiz wielowymiarowych (możliwość samodzielnego budowania analiz przez użytkownika)
Call Now Button