System Business Intelligence: Jak wykorzystać w firmie?

Strona główna / Blog / System Business Intelligence: Jak wykorzystać w firmie?

Rozwiń firmę z Business Intelligence

W czasach kryzysu coraz popularniejszy w kontekście rozwoju firm i zwiększania ich konkurencyjności, staje się system Business Intelligence. W znaczeniu ogólnym to system informatyczny, który wdrażany jest w firmie w celu poprawienia czytelności surowych danych i przedstawienia ich w przystępnej formie. Takie rozwiązanie umożliwia rzetelną analizę aktualnej sytuacji biznesowej firmy i tym samym, świadome planowanie jej rozwoju.

wdrozenie bi analiza softmaks
System BI. Wdrożenie w PAK Górnictwo poprzedziła analiza przedwdrożeniowa.

Dlaczego warto zainwestować w Business Intelligence?

Każdy współczesny przedsiębiorca ma świadomość tego, że wydajne funkcjonowanie na nowoczesnym rynku wymaga dużej elastyczności. Business Intelligence umożliwia zbieranie danych i porządkowanie ich, co przekłada się na skuteczną, rzetelną analizę aktualnego potencjału biznesowego firmy. Dzięki temu, przedsiębiorca jest w stanie planować i podejmować świadome działania, które realnie przełożą się na zwiększenie rzeczywistej wydajności firmy, jej potencjału biznesowego i atrakcyjności – a tym samym, konkurencyjności.

Głównym zadaniem systemu Business Intelligence jest przetwarzanie danych – ciągłe, rzetelne i nieustanne. Nie jest to jednak narzędzie, które zajmuje się ich automatyczną analizą. Potrafi jednak w znacznym stopniu ułatwić pracę osobom, które opierają swoje działania na analizie informacji. Przykładem może być tutaj kadra zarządzająca lub inni, wykwalifikowani pod tym kątem pracownicy. Business Intelligence przedstawia aktualne dane zebrane w jednym miejscu, dzięki czemu specjalista jest w stanie podjąć strategicznie korzystne decyzje biznesowe – unikając błędów i pomyłek, a także eliminując niepotrzebne ryzyko.

W jakim celu można wykorzystać Business Inteligence?

Przy wdrażaniu Business Intelligence, należy pamiętać o tym, iż ten system jest jedynie narzędziem. Przedsiębiorca dalej jest odpowiedzialny za analizę danych, podejmowanie decyzji czy wyznaczanie ściśle określonych celów biznesowych. Business Intelligence jest hurtownią danych – przechowuje i przekształca informacje z wielu dziedzin, zestawiając je ze sobą. Umożliwia tym samym wymierną i wiarygodną analizę wszelkich procesów zachodzących w firmie.

Cele, do których można wykorzystać Business Intelligence, mogą być najróżniejsze. System pomaga zwiększyć wydajność, atrakcyjność i konkurencyjność firmy. Może się to odbywać na przykład poprzez wspomaganie podniesienia sprzedaży i znajdowania przyczyn malejącej sprzedaży poszczególnych produktów.

W powyższym kontekście, Business Intelligence może dostarczyć nam niezwykle przydatnych danych, które umożliwią podjęcie odpowiedniej decyzji biznesowej – w efekcie przełoży się to na zwiększenie sprzedaży i podwyższenie atrakcyjności firmy.

Inteligentny system zbiera na bieżąco dane na temat twoich produktów – między ich popularności i ceny. Równocześnie, kolekcjonuje także informacje odnośnie aktualnych działań konkurencji pod kątem oferty i asortymentu. Dzięki temu, jesteś w stanie na bieżąco porównać, które z twoich produktów są tańsze, niż produkty konkurencji. Na tej podstawie masz możliwość zautomatyzowania lub znacznego usprawnienia procesu ustalania cen produktów.

Ze względu na to, że na sprzedaż konkretnego produktu wpływa duża ilość czynników, takich jak sezonowość, cena czy dostępność, praktycznie niemożliwe jest przeanalizowanie ich przez człowieka. Business Intelligence gromadzi te dane i zestawia je ze sobą, uwidaczniając jednocześnie, na który aspekt kształtujący sprzedaż, należy położyć większy nacisk.

Poznaj system Business Intelligence – Umów się na spotkanie:

Call Now Button