Europejski Kongres MŚP: Softmaks doradza przedsiębiorcom

Strona główna / Blog / Europejski Kongres MŚP: Softmaks doradza przedsiębiorcom

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw to najważniejsze wydarzenie dla przedsiębiorców sektora MŚP zatrudniających od 10 do 250 pracowników z rocznym obrotem od 10 do 50 mln EUR. Softmaks.pl również uczestniczy w tym ważnym wydarzeniu udzielając bezpłatnych porad dotyczących rozwiązań IT, ERP, BI dla MŚP.

Digitalizacja w sektorze MŚP

Jaki jest wpływ technologii cyfrowych na funkcjonowanie MŚP? Jakie są najlepsze rozwiązania dla MŚP usprawniające proces zarządzania przedsiębiorstwem? Jakie bariery wdrożeniowe dotyczą digitalizacji firm? Na te pytania odpowiedzieli na EKSMP eksperci m.in. z Zakładu Produkcyjnego Strauss Cafe Poland, Siemens Polska, Pekao S.A.

Wśród barier wdrożeniowych nie chodzi o brak środków finansowania, ale brak wiedzy na temat np. Business Intelligence. Dla przykładu z podstawowego systemu IT CRM korzysta zaledwie 17% przedsiębiorstw. Proces budowania świadomości czym jest BI (nie jest to CRM!) i jakie może przynieść korzyści system Business Intelligence to główny cel Softmaks.pl na kolejny rok.

Jak nowe rozwiązania technologiczne wpływają na rozwój polskich firm?

Czy polscy przedsiębiorcy w wystarczającym stopniu korzystają z technologicznych nowości? Jakie potencjalne korzyści wiążą się z wykorzystywaniem nowych rozwiązań technologicznych w biznesie? Jak sprawić, by polskie firmy częściej generowały innowacje technologiczne? Jakie do tej pory mamy osiągnięcia na tym gruncie? Na te pytania szukali odpowiedzi eksperci z m.in. z Orange i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Korzyści z rozwiązań typu np. Business Intelligence to choćby ułatwienie procesu podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. BI przekształca dane w informacje, dzięki którym  uzyskujemy wiedzę dotyczącą kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szybkie pozyskanie informacji oraz odpowiednia ich interpretacja jest konieczna do zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy. Niestety wielu przedsiębiorców wciąż czerpie wiedzę z analiz z Excela, narażając się na ryzyko bankructwa.

Czy MŚP są gotowe na cyfrowe innowacje?

Jak przedstawia się stan kompetencji cyfrowych w polskich MŚP? Czy polskie firmy w pełni wykorzystują innowacyjne technologie takie jak np. sztuczna inteligencja, rozwiązania chmurowe? Jak budować świadomość MŚP i jakie umiejętności promować? Jak zachęcać przedsiębiorców do korzystania z nowoczesnych rozwiązań? To pytania, z którymi zmierzyli się eksperci m.in. z GOOGLE i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Budowanie świadomości wśród MŚP to nie tylko Internetowe Rewolucje GOOGLE – to must have każdego przedsiębiorcy. MŚP, które wdrożyły system Business Intelligence dostrzegły, że w spółce można znaleźć oszczędności, a planowanie, analiza i raportowanie mogą być wykonywane znacznie łatwiej i szybciej.

Call Now Button