MAKS MEDIA

Strona główna / Portfolio / MAKS MEDIA

oprogramowanie erp bi maks bydgoszcz

System MEDIA – przeznaczony jest dla przedsiębiorstw komunalnych i służy do rozliczeń wodno-kanalizacyjnych oraz zużycia energii cieplnej. System MEDIA umożliwia rozliczanie wielu mediów jednocześnie. Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdego przedsiębiorstwa komunalnego. Moduł jest w pełni zintegrowany z system MAKS ERP.

MAKS MEDIA – Podstawowe cechy

Funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej (Windows), integrując informacje w obrębie całej firmy i dystrybuując, prezentując je w czasie rzeczywistym, od razu po wprowadzeniu do systemu, wszystkim uprawionym użytkownikom. Wyposażony jest w jednorodne środowisko użytkownika – graficzny interfejs – a zasady obsługi są takie jak w modułach systemu MAKS ERP.

Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu dwuwarstwowym, czyli klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym – technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w systemie ASP – Application Service Providing.

System MAKS MEDIA to system całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na propozycje naszych Klientów dotyczące zmian w naszej aplikacji.

Ewidencja Kontrahentów
 • Przegląd wszystkich danych związanych z kontrahentem
 • Możliwość pełnej obsługi kontrahenta z jednego miejsca
 • Obsługa reklamacji
 • Rejestrowanie i śledzenie kontaktów z kontrahentem
 • Wersjonowanie danych podstawowych

Więcej

Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych
 • Przegląd wszystkich danych związanych z układem pomiarowym z jednego miejsca
 • Możliwość rejestrowania i rozliczania odczytów
 • Blokady układów na czas odczytu bądź obsługi technicznej
 • Wersjonowanie danych układu pomiarowego

Więcej

Ewidencja Umów
 • Przegląd wszystkich danych związanych z umową z poziomu kartoteki
 • Możliwość rejestrowania i rozliczania odczytów
 • Procesy zawierania i aneksowania umów
 • Dodatkowa parametryzacja umów
 • Szablony umów programu Microsoft Word z automatycznie wypełnianymi danymi

Wiecej

Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów
 • Obsługa tras inkasenckich i urządzeń przenośnych
 • Współpraca z telemetrią
 • Zaawansowane algorytmy weryfikacji odczytów
 • Rozbudowane mechanizmy szacowania zużyć

Więcej

Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie
 • Intuicyjny sposób budowania algorytmów
 • Rozbudowane mechanizmy kontroli rozliczeń
 • Wersjonowanie algorytmów, cenników i taryf
 • Automatyczne szacowanie

Więcej

Reklamacje
 • Możliwość pełnej obsługi reklamacji z jednego miejsca
 • Szacowanie zużyć
 • Korygowanie faktur
 • Obsługa bonifikat i upustów

Więcej

Obsługa Techniczna
 • Procesowa obsługa wielu dokumentów jednocześnie
 • Prowadzenie historii zmian w układach pomiarowych
 • Automatyczne blokowanie układów Raporty, Zestawienia i Analizy

Więcej

Raporty, Zestawienia i Analizy
 • Raporty tworzone w uznanym narzędziu Crystal Reports firmy SAP AG
 • Możliwość samodzielnej przebudowy istniejących oraz tworzenia nowych raportów
 • Bogata biblioteka gotowych raportów i analiz

Więcej

Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Call Now Button