Opisy produktów

Strona główna / Archive by category "Opisy produktów"

MAKS BI – Planowanie

Planowanie Business Intelligence Planuj elastycznie Pobieraj szybko dane Definiuj agregacje czasowe planowania po swojemu Integruj się z arkuszami Excel Na bieżąco kontroluj odchylenia Aktualizuj plany automatycznie Dodawaj komentarze i opisuj Poznaj błyskawiczne funkcje obliczeniowe Ujednolić model budżetowania dzięki wspólnemu formatowi danych Planuj wiele obszarów firmy – koszty rodzajowe, przychody ze sprzedaży, zakup materiałów, inwestycje, remont…

Czytaj dalej

MAKS BI – Dashboard – Kokpit menedżerski

Dashboard – Kokpit menedżerski Zyskaj niezbędne informacje w jednym miejscu Korzystaj z funkcjonalnych i zrozumiałych danych na pulpicie menedżerskim Zaskocz wszystkich bogatą wizualizacją danych Pokazuj kluczowe wskaźniki efektywności w prostej formie Bądź zawsze na bieżąco dzięki dostępowi online Monitoruj bieżącą działalność w czasie rzeczywistym Stwórz swój kokpit menagera tak jak chcesz Poznaj dedykowane rozwiązania IT…

Czytaj dalej

MAKS BI – Korzyści Business Intelligence

System BI Business Intelligence pozwoli Tobie na skuteczne podejmowanie decyzji poprzez dostarczenie mechanizmu, którego podstawową cechą jest łatwość zadawania zapytań, szybkość uzyskiwania odpowiedzi i przejrzysty sposób prezentacji wyników (tabela, wykres). System BI Business Intelligence zapewnia kompleksową analizę wszystkich obszarów biznesowych przedsiębiorstwa Na bieżąco kontroluj obszary biznesowe firmy jakie chcesz Podejmuj trafniejsze decyzje dzięki ujednoliconym raportom…

Czytaj dalej

MAKS BI – Raportowanie

Raportowanie Business Intelligence Szybko twórz raporty dzięki danym w jednym miejscu Zyskaj uporządkowane informacje raz na zawsze Ujednolić system raportowania Błyskawicznie analizuj plany, wykonania, odchylenia Definiuj i twórz raporty po swojemu Zautomatyzuj tworzenie wykresów i diagramów Poznaj automatyczną wysyłkę e-mail, wykorzystaj automatyczny zapis w lokalizacjach sieciowych Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Czytaj dalej

MAKS BI – Hurtownia danych

Hurtownia danych Business Intelligence Automatycznie pobieraj dane z wielu różnych systemów IT Integruj, agreguj, oczyść i ujednolić dane Wykorzystaj mapowanie, zyskaj wspólną, jednorodną kodyfikację Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Czytaj dalej

MAKS BI – Analizy Ad-Hoc

Analizy Business Intelligence Ad-Hoc Twórz dowolne układy zestawień Filtruj, sortuj, grupuj dane po swojemu Wyświetlaj dokumenty źródłowe np. pozycję faktury zakupowej Dowolnie formatuj tabele Automatycznie kontroluj dzięki formatowaniu warunkowemu Szybko analizuj dzięki różnym typom podsumowań i własnemu definiowaniu miar Zapisuj w formatach: html, xls, csv, pdf, jpg, ppt itp. Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów…

Czytaj dalej

MAKS HR – Analiza danych

Analiza danych w systemie MAKS HR Wbudowane raporty Wbudowane zestawienia tematyczne Zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika Eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu arkusz kalkulacyjny lub baza danych Dla zaawansowanych użytkowników – możliwość przygotowania struktur danych (poprzez definicję „miar” i „wymiarów”) na potrzeby analizy w zewnętrznej hurtowni danych Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Kody kreskowe w module Logistyka

  Moduł Logistyka systemu ERP współpracuje z kodami kreskowymi. Drukuj szybciej etykiety opakowań zbiorczych np. palet Zeskanuj etykietę i podejrzyj zawartość opakowania zbiorczego Jeśli chcesz przesuń materiały pomiędzy opakowaniami zbiorczymi Drukuj etykiety zaprojektowane tak jak chcesz Informuj automatycznie o dokumentach oczekujących na realizację Realizuj dokumenty na terminalach dzięki skanowaniu etykiet Zeskanuj kod i dowiedz się…

Czytaj dalej

MAKS HR – Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami

Współpraca systemu  MAKS HR z zewnętrznymi aplikacjami Program Płatnik Systemy homebanking’u (przelewy elektroniczne) Program finansowo-księgowy (MAKS ERP bądź niezależnej firmy) Systemy RCP Arkusz kalkulacyjny Excel Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Czytaj dalej

MAKS ERP – Kody kreskowe

Kody kreskowe Drukuj etykiety takie jakie chcesz łatwiej niż dotychczas Pracuj offline jeśli tego pragniesz Uzyskaj szybko informację po zeskanowaniu kodu kreskowego Rób inwentaryzację skanując kody kreskowe Jeśli potrzebujesz wygeneruj arkusz spisowy Drukuj szybciej etykiety opakowań zbiorczych np. palet Zeskanuj etykietę i podejrzyj zawartość opakowania zbiorczego Jeśli chcesz przesuń materiały pomiędzy opakowaniami zbiorczymi Drukuj etykiety…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Kody kreskowe w module Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały systemu MAKS ERP współpracuje z kodami kreskowymi. Kody kreskowe w module Majątek Trwały systemu ERP Drukuj etykiety takie jakie chcesz łatwiej niż dotychczas Pracuj offline jeśli tego pragniesz Uzyskaj szybko informację po zeskanowaniu kodu kreskowego Rób inwentaryzację skanując kody kreskowe Jeśli potrzebujesz wygeneruj arkusz spisowy   Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Finanse i Księgowość

Moduł ERP Finanse i Księgowość usprawni Tobie przetwarzanie informacji z innych modułów ERP na potrzeby rachunkowości. Ułatwisz sobie analizę finansową, rozliczenia kosztów, kontrolę stanów rozrachunków i sprawozdawczość. Zarządzaj finansami i księgowością łatwiej niż dotychczas kontroluj i analizuj sytuację finansową bez stresu postaw na automatyzację i bezbłędnie rozliczaj np. koszty nie martw się o Pracownicze Plany…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Majątek Trwały

Moduł Majątek Trwały systemu ERP umożliwi Tobie optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Usprawni Tobie prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Listę rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania możesz tworzyć i modyfikować dzięki…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Płatności

Moduł ERP – Płatności obsłuży Tobie wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe realizowane przez kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe, jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwi Tobie także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/kontrahentów, kompensaty,  umorzenia, jak również pozwala na ewidencję lokat bankowych posiadanych przez…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Sprzedaż

Moduł ERP – Sprzedaż obsługuje i wspomaga pracę działów handlowych. Jego podstawowym zadaniem jest realizacja procesu sprzedaży począwszy od przyjęcia zamówienia od klienta, zapewnienia odpowiednich stanów na magazynach produktów, rezerwacji lub zlecenia produkcyjnego, wyceny wyrobu na magazynie, do sprzedaży włącznie. Definiuj i kontroluj etapy sprzedaży tak chcesz Cyklicznie fakturuj Klientów Analizuj stan realizacji zamówienia w…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Zaopatrzenie

System ERP – Moduł Zaopatrzenie kompleksowo obsłuży Tobie procesy zaopatrywania przedsiębiorstwa w materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, które obejmuje system, to: zapotrzebowania wewnętrzne, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, rejestracja faktur zakupowych. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez użytkowników i kontroli realizacji powyżej opisanego łańcucha, pozwala na wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Logistyka

Moduł Logistyka Systemu ERP usprawnia i poprawa szybkości zarządzania materiałami i wyrobami gotowymi w przedsiębiorstwie. Definiuj swoją logistykę tak jak chcesz Segmentuj indeksy magazynowe Analizuj to co naprawdę potrzebujesz Identyfikuj wykonane prace Pracuj z terminalami kodów paskowych Obsługuj lokalizację wszystkiego co zechcesz Rejestruj wypożyczenia np. narzędzi Automatycznie wystawiaj dokumenty zależne i magazynowe Funkcjonalność magazynów zgrupowana…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Zlecenia / Projekty

Moduł Zlecenia / Projekty systemu ERP ułatwi Tobie rejestrację zleceń pomocniczych, umożliwi zakładanie dowolnej ilości typów zleceń, na które odnoszone są np. koszty zużycia materiałów, robocizny i usług kooperacyjnych. Realizuj projekty i zlecenia planowo i terminowo Pilnuj czasu pracy na zleceniach i projektach Automatycznie rozliczaj koszty Kalkuluj projekty i zlecenia, definiuj je tak jak chcesz…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Kontrola Jakości

Moduł Kontrola Jakości systemu ERP współpracuje z magazynami materiałów oraz magazynami wyrobów. Kontroluj materiały i wyroby dokładniej i szybciej Definiuj analizy składu i próby wytrzymałościowe Wydawaj świadectwa zgodności z zamówieniem Kontroluj jakość na wszystkich etapach Drukuj jeśli potrzebujesz rejestry odbioru materiałów i dostaw, protokoły kontroli jakości i odbioru technicznego Moduł Kontrola Jakości systemu ERP pozwala…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Produkcja

Moduł Produkcja Systemu ERP nastawiony jest na kompleksową obsługę i wsparcie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. W prosty sposób twórz plany produkcji Wyliczaj koszty wyrobu błyskawicznie Kalkuluj faktyczne koszty zlecenia Jeśli chcesz drukuj dokumentację produkcyjną np. karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki Łącz się z magazynami, zleceniami i kartami pracy Planuj potrzeby na podstawie planu produkcji ERP…

Czytaj dalej

MAKS ERP – Elektroniczny Obieg Dokumentów

Moduł Elektroniczny Obieg Dokumentów Systemu ERP umożliwia zamodelowanie procesów zakupowych dotyczących zapotrzebowań, zamówień, faktur zakupowych, dokumentów magazynowych oraz procesów dotyczących ewidencji środków trwałych. Procesy określają jaką ścieżką ma podążać dokument, jaki użytkownik powinien się nim zająć, co ma wykonać w danym etapie procesu oraz jakie są ograniczenia decydujące o przejściu dokumentu do następnego etapu. Uporządkuj…

Czytaj dalej

MAKS HR – Kadry i Płace

Moduł HR – Kadry i Płace Systemu ERP to podstawowy moduł systemu, „zaopatrujący” pozostałe moduły w „bazę osobową” zawierającą pełne dane osobowe i zawodowe. Opiera się na ponad 20 tematycznych kartotekach, uwzględniających szczegółowy zakres danych o pracowniku, opartych w większości o daty obowiązywania. Pracuj szybciej dzięki otwartym regułom dla składników płacowych jak w Excelu Rób…

Czytaj dalej

MAKS BI – Arkusze kalkulacyjne

Arkusze kalkulacyjne Business Intelligence Jesteś przyzwyczajony i dobrze znasz Excela? Korzystaj z wbudowanego za darmo arkusza bez dodatkowo płatnych licencji Pobieraj dane prosto do arkusza i pracuj na danych po swojemu tak jak lubisz Wykorzystaj funkcje Excela, które już znasz jak formatowania warunkowe, tabele przestawne, wbudowane funkcje, wykresy i wiele innych Nie zastanawiaj się nad…

Czytaj dalej

MAKS BI – Analizy

Analizy Business Intelligence Dowolny układ zestawienia Filtrowanie, sortowanie, grupowanie danych Wyświetlenie dokumentów źródłowych (np. pozycja faktury zakupowej) Dowolne formatowanie elementów tabeli Formatowanie warunkowe – automatyczna kontrola Różne typy podsumowań, własne definiowanie miar – dogłębna analiza Zapis w formatach: html, xls, csv, pdf, jpg, ppt itp. Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się na spotkanie:

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Ewidencja Kontrahentów

System MEDIA – Ewidencja Kontrahentów. Kartoteka kontrahenta jest swoistego rodzaju panelem biura obsługi klienta. Z poziomu kartoteki możliwy jest dostęp do wszelkich danych związanych z kontrahentem takich jak dane podstawowe, przeprowadzone kontakty, zawarte umowy, dokonane odczyty, wystawione faktury, lista płatności, bieżące rozrachunki oraz zgłoszone reklamacje. Kartoteka umożliwia również obsługę kontrahenta w zakresie zawierania i aneksowania…

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

System MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych posiada moduł ewidencji układów i schematów pomiarowych. Z poziomu ekranu kartoteki układu pomiarowego możliwy jest przegląd schematu pomiarowego (powiązań między układami pomiarowymi) oraz przegląd wszystkich danych z nim związanych: umowy, odczyty, rozliczenia, wystawione faktury, przeprowadzone legalizacje, dokumenty obsługi technicznej oraz zgłoszone usterki. System MEDIA – Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych Układy…

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Ewidencja Umów

System MEDIA – Ewidencja Umów. W systemie jest prowadzony rejestr umów, które są podstawą do dokonywania rozliczeń mediów komunalnych. Umowa jest dokumentem, który łączy kontrahenta z układem pomiarowo-rozliczeniowym definiując taryfę, cennik oraz algorytm rozliczeniowy. Dane dotyczące umów, tak jak wszystkie dane podstawowe systemu, są wersjonowane. System MEDIA – Ewidencja Umów Dla potrzeb rozliczeń oraz fakturowania…

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

System MEDIA – Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów. Moduł odczytowy oparty jest o książki odczytowe (trasy inkasenckie), grupują one układy pomiarowe, które mają być odczytywane łącznie, określając kolejność dokonywania odczytów – tzw. marszruta. Książki definiują również interwał między odczytami, sposób ich pozyskiwania: urządzenia przenośne, telemetria, import z pliku, ręczne wprowadzanie do systemu, określają również…

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie posiada możliwość rozliczania pojedynczych układów pomiarowo-rozliczeniowych jak również rozbudowanych schematów rozliczeniowych zawierających liczniki, wodomierze, odliczniki, podliczniki, podzielniki. System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie System MEDIA – Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie dostarczany jest z bogatą listą funkcji, które można wykorzystać do budowy algorytmów rozliczających ciepło, zużycie wody, ścieków, deszczówki, strat na…

Czytaj dalej

MAKS MEDIA – Reklamacje

System MEDIA – Reklamacje Moduł pozwala na śledzenie i obsługę zgłoszonych reklamacji. Podobnie jak w poprzednich modułach tutaj również jest wykorzystywany mechanizm definicji procesów. Użytkownicy obsługując reklamację uczestniczą w poszczególnych etapach procesu. Z poziomu takiego procesu możliwe jest dokonywanie korekt oraz szacowania zużyć jak również korygowanie wystawionych faktur. Poznaj dedykowane rozwiązania IT – Umów się…

Czytaj dalej
Call Now Button