MAKS V.MEDIA

Strona główna / Portfolio / MAKS V.MEDIA

Przeznaczony jest dla przedsiębiorstw komunalnych i służy do rozliczeń wodno-kanalizacyjnych oraz zużycia energii cieplnej. System umożliwia rozliczanie wielu mediów jednocześnie. Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdego przedsiębiorstwa komunalnego. Moduł jest w pełni zintegrowany z system MAKS V.ERP.

Funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej (Windows), integrując informacje w obrębie całej firmy i dystrybuując, prezentując je w czasie rzeczywistym, od razu po wprowadzeniu do systemu, wszystkim uprawionym użytkownikom. Wyposażony jest w jednorodne środowisko użytkownika – graficzny interfejs – a zasady obsługi są takie jak w modułach systemu MAKS V.ERP. Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu
dwuwarstwowym, czyli klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym – technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w systemie ASP – Application Service Providing.

Produkt całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na propozycje naszych Klientów dotyczące zmian w naszej aplikacji.

 

Ewidencja Kontrahentów

Ewidencja Kontrahentów

 • Przegląd wszystkich danych związanych z kontrahentem
 • Możliwość pełnej obsługi kontrahenta z jednego miejsca
 • Obsługa reklamacji
 • Rejestrowanie i śledzenie kontaktów z kontrahentem
 • Wersjonowanie danych podstawowych

Więcej

Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

Ewidencja Układów Pomiarowo–Rozliczeniowych

 • Przegląd wszystkich danych związanych z układem pomiarowym z jednego miejsca
 • Możliwość rejestrowania i rozliczania odczytów
 • Blokady układów na czas odczytu bądź obsługi technicznej
 • Wersjonowanie danych układu pomiarowego

Więcej

Ewidencja Umów

Ewidencja Umów

 • Przegląd wszystkich danych związanych z umową z poziomu kartoteki
 • Możliwość rejestrowania i rozliczania odczytów
 • Procesy zawierania i aneksowania umów
 • Dodatkowa parametryzacja umów
 • Szablony umów programu Microsoft Word z automatycznie wypełnianymi danymi

Więcej

Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

Zarządzanie Odczytami oraz Organizacja Pracy Inkasentów

 • Obsługa tras inkasenckich i urządzeń przenośnych
 • Współpraca z telemetrią
 • Zaawansowane algorytmy weryfikacji odczytów
 • Rozbudowane mechanizmy szacowania zużyć

Więcej

Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

Rozliczanie Odczytów i Fakturowanie

 • Intuicyjny sposób budowania algorytmów
 • Rozbudowane mechanizmy kontroli rozliczeń
 • Wersjonowanie algorytmów, cenników i taryf
 • Automatyczne szacowanie

Więcej

Reklamacje

Reklamacje

 • Możliwość pełnej obsługi reklamacji z jednego miejsca
 • Szacowanie zużyć
 • Korygowanie faktur
 • Obsługa bonifikat i upustów

Więcej

Obsługa Techniczna

Obsługa Techniczna

 • Procesowa obsługa wielu dokumentów jednocześnie
 • Prowadzenie historii zmian w układach pomiarowych
 • Automatyczne blokowanie układów Raporty, Zestawienia i Analizy

Więcej

Raporty, Zestawienia i Analizy

Raporty, Zestawienia i Analizy

 • Raporty tworzone w uznanym narzędziu Crystal Reports firmy SAP AG
 • Możliwość samodzielnej przebudowy istniejących oraz tworzenia nowych raportów
 • Bogata biblioteka gotowych raportów i analiz

Więcej

Wypróbuj bezpłatnie!

Maks V.JPK – Łatwy, szybki i bezpieczny program do tworzenia, weryfikacji, łączenia i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

TAK, spróbuję
NIE, innym razem