MAKS V.HR

Rozbudowany system informatyczny stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia. Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu, wreszcie możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych (wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego) to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności. Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają, że – aktualizowany – może być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych jest obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości.

Uzupełnienie systemu stanowią moduły dodatkowe, które są niezależne od siebie, stąd też potrzeby i wymagania klienta decydują, które z nich będą zaimplementowane w firmie. Dodatkowe moduły operują na tej samej liście pracowników zarządzanych przez użytkowników modułu Kadry. Dane wprowadzane w modułach dziedzinowych przenoszone są automatycznie na wypłatę pracownika, a po jej realizacji zasilają moduły źródłowe danymi z wypłaty (np. pomniejszają salda pożyczek, rozliczają świadczenia socjalne itp.). Możliwe jest definiowanie (w ramach modułów pożyczek) samodzielnych dokumentów wewnętrznych, umożliwiających rejestrację operacji nie związanych z wypłatą (wpłaty, wypłaty kasowe, przelewy, przeksięgowania itp.). W modułach pożyczek funkcjonuje wbudowany, prosty moduł księgowości, umożliwiający rozliczenia syntetyczne (dane analityczne przechowywane są w kartotekach pracownika).

 

Kadry i Płace

Kadry i Płace

 • Otwarte reguły dla składników płacowych tworzone na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego
 • Dowolna ilość wypłat w miesiącu dla pracownika
 • Pełna współpraca z programem Płatnik
 • Definiowalne wersje dokumentów kadrowych (umowa o pracę, angaż, zaświadczenie o zarobkach itp.)

Więcej

Karty Pracy

Karty pracy

 • Ewidencja kosztów i czasu pracy z dokładnością do jednej minuty
 • Przyspieszenie procesu naliczenia wypłaty
 • Możliwość wizualizacji odczytów RCP w module Kart Pracy
 • Grupowe wprowadzanie danych
 • Dostępna wersja WWW Kart Pracy

Więcej

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami

Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami

 • Program Płatnik
 • Systemy homebanking’u (przelewy elektroniczne)
 • Program finansowo-księgowy (MAKS V.ERP bądź niezależnej firmy)
 • Systemy RCP
 • Arkusz kalkulacyjny Excel
Analiza danych

Analiza danych

 • Wbudowane raporty
 • Wbudowane zestawienia tematyczne
 • Zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika
 • Eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu arkusz kalkulacyjny lub baza danych
 • Dla zaawansowanych użytkowników – możliwość przygotowania struktur danych (poprzez definicję „miar” i „wymiarów”) na potrzeby analizy w zewnętrznej hurtowni danych
Dodatkowe moduły i kartoteki

Dodatkowe moduły i kartoteki

 • Planowanie i analiza wykonania budżetu szkoleń
 • Powiadomienia elektroniczne uczestników i organizatorów szkoleń
 • Modelowanie obiegu dokumentów w module Delegacji
 • PKZP – Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 • ZFM – Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy (pożyczki socjalne)
 • ZFSS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • CWE – Moduł Cyklicznych Wydań i Ekwiwalentów
 • Delegacje
 • Miękki HR – Kartoteka Szkoleń, Uprawnień/Kwalifikacji, Ocen/Wniosków

Więcej

Wypróbuj bezpłatnie!

Maks V.JPK – Łatwy, szybki i bezpieczny program do tworzenia, weryfikacji, łączenia i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

TAK, spróbuję
NIE, innym razem