MAKS V.ERP

Strona główna / Portfolio / MAKS V.ERP

W pełni Zintegrowany System do Obsługi Przedsiębiorstwa i Wspomagania Zarządzania. Przeznaczony jest dla średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, usługowych i użyteczności publicznej. Modułowa architektura, rozbudowana funkcjonalność, elastyczna konfiguracja i parametryzacja pozwalają na dostosowanie systemu do oczekiwań każdej firmy. System integruje się z branżowymi rozwiązaniami dedykowanymi dla klienta, umożliwiając w ten sposób całościową obsługę procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Funkcjonuje na jednej bazie danych (do wyboru Oracle lub MS SQL) oraz na jednej platformie systemowej (Windows) integrując informacje w obrębie całej firmy, dystrybuując i prezentując je w czasie rzeczywistym – natychmiast po wprowadzeniu do systemu – wszystkim uprawionym użytkownikom. Wyposażony jest w jednorodne środowisko użytkownika – graficzny interfejs a zasady obsługi są identyczne dla każdego z modułów systemu. Architektura systemu, w zależności od preferencji i potrzeb klienta, może być oparta na modelu dwuwarstwowym, czyli klient-serwer lub na modelu trójwarstwowym – technologii terminalowej. Dla przedsiębiorstw nie dysponujących rozbudowaną infrastrukturą informatyczną istnieje możliwość outsourcingu systemu, czyli użytkowaniu go w „chmurze”.

Produkt całkowicie polski, uwzględniający nasze realia gospodarcze i standardy Unii Europejskiej. Jest zgodny z krajowymi przepisami i na bieżąco uaktualniany o zmiany w ustawodawstwie. Wciąż badamy potrzeby rynku i naszych klientów rozszerzając i udoskonalając funkcjonalność systemu. Jesteśmy również otwarci na Państwa propozycje dotyczące zmian w naszej aplikacji. Wdrożenie systemu MAKS V.ERP wpływa znacząco na wzrost wydajności wszystkich zasobów przedsiębiorstwa, jednocześnie usprawniając zachodzące w nim procesy biznesowe.

 

Finanse i Księgowość

Finanse i Księgowość

 • Efektywne zarządzanie finansami i księgowością
 • Kontrola i analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
 • Automatyzacja procesu rozliczania kosztów
 • Wbudowane mechanizmy automatycznych dekretów, podpowiedzi oraz kontroli
 • Jednolity Plik Kontrolny
 • Modelowanie procesu windykacji należności
 • Pełna sprawozdawczość finansowa

Więcej

Majątek Trwały

Majątek Trwały

 • Optymalne gospodarowanie składnikami majątku
 • Kontrola odpisów amortyzacyjnych poprzez prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych
 • Dokładna charakterystyka składników majątku za pomocą parametrów opisowych
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie źródeł finansowania
 • Możliwość prowadzenia ewidencji według MSR
 • Powiązanie z obiektami na mapie numerycznej

Więcej

Płatności

Płatności

 • Obsługa wszelkiego rodzaju przepływów pieniężnych – gotówkowych i bezgotówkowych z bieżącą informacją o aktualnym stanie gotówki
 • Określenie płynności finansowej
 • Eksportowanie przelewów bankowych
 • Importowanie wyciągów bankowych
 • Archiwizacja zrealizowanych przelewów z możliwością ich przywrócenia do realizacji
 • Automatyczne rozliczanie i dekretowanie różnic kursowych

Więcej

Sprzedaż

Sprzedaż

 • Definiowanie i kontrola etapów procesu sprzedaży: Kontakt – Zapytanie – Oferta – Zamówienie – Umowa – Faktura – WZ
 • Cykliczne fakturowanie na podstawie umów
 • Obsługa dokumentów krajowych, wewnątrzwspólnotowych i eksportowych
 • Bieżąca analiza stanu realizacji zamówienia
 • eFaktury
 • Elastyczne zarządzanie cennikami sprzedaży
 • Bieżąca i szybka analiza rentowności towarów

Więcej

Zaopatrzenie

Zaopatrzenie

 • Elastyczne planowanie zakupów
 • Automatyzacja procesów wystawiania poszczególnych dokumentów łańcucha logistycznego: Zapotrzebowania – Zapytania – Zamówienia – Dostawy
 • Elektroniczny opis merytoryczny
 • Wieloprzekrojowa analiza zakupów
 • Integracja z systemami obiegu dokumentu i pracy
 • Obsługa dokumentów krajowych, wewnątrzwspólnotowych i importowych
 • Realizacja umów z dostawcami
 • Rezerwacja na projekty

Więcej

Logistyka

Logistyka

 • Definiowanie procesów logistycznych
 • Segmentowa struktura indeksów magazynowych
 • Szybki dostęp do informacji analitycznej
 • Pełna identyfikacja wykonanych operacji
 • Współpraca z terminalami kodów paskowych
 • Obsługa lokalizacji, rur, opakowań, pojemników
 • Możliwość prowadzenia wypożyczalni/narzędziowni
 • Automatyczne wystawianie dokumentów zależnych
 • Uproszczone procedury wystawiania dokumentów magazynowych

Więcej

Produkcja

Produkcja

 • Sporządzanie planów produkcji
 • Wyliczanie normatywnego kosztu wyrobu w oparciu o konstrukcję i technologię
 • Kalkulacja faktycznych kosztów zlecenia
 • Drukowanie dokumentacji produkcyjnej – karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki
 • Powiązanie z magazynami, zleceniami i kartami pracy
 • Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie planu produkcji

Więcej

Zlecenia / Projekty

Zlecenia / Projekty

 • Ewidencja nakładów ilościowych i wartościowych na zleceniach
 • Ewidencja czasu pracy na zleceniach
 • Kontrola realizacji zleceń – plan i terminy
 • Hierarchiczny układ zleceń w powiązaniu z obiektami
 • Automatyzacja procesu rozliczania kosztów działalności pomocniczej
 • Definiowalna kalkulacja zlecenia
 • Definiowalne parametry opisujące zlecenia

Więcej

Kontrola Jakości

Kontrola Jakości

 • Elektroniczna wersja rejestrów kontroli materiałów i wyrobów
 • Definiowalne analizy składu chemicznego i próby wytrzymałościowe
 • Świadectwa zgodności z zamówieniem
 • Elastyczna kontrola jakości na etapach procesu logistycznego
 • Wydruki: rejestru odbioru materiałów i dostaw, protokołów kontroli jakości i odbioru technicznego

Więcej

Elektroniczny Obieg Dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów

 • Uporządkowanie procesów obiegu dokumentów
 • Bieżąca informacja o stanie dokumentu
 • Powiadomienia mailowe na temat zadań do realizacji
 • Usprawnienie opisów dokumentów
 • Wymuszenie przez system kompletowania dokumentów

Więcej

Kody kreskowe w module Majątek Trwały

Kody kreskowe
w module Majątek Trwały

 • Etykiety drukowane zarówno dla pojedynczego środka trwałego jak i dla zbioru środków trwałych, zakresu numerów inwentarzowych lub wybranego miejsca użytkowania
 • Możliwość dostosowania szablonu wydruku etykiety do potrzeb klienta
 • Praca offline
 • Dostęp do informacji o środku trwałym po zeskanowaniu jego kodu kreskowego
 • Inwentaryzacja wykonywana poprzez skanowanie kodów kreskowych poszczególnych środków trwałych
 • Generowanie arkusza spisowego
Kody kreskowe w module Logistyka

Kody kreskowe
w module Logistyka

 • Drukowanie etykiet opakowań zbiorczych (np. palet)
 • Podgląd zawartości opakowania zbiorczego po zeskanowaniu jej etykiety
 • Przesunięcia materiałów pomiędzy opakowaniami zbiorczymi
 • Możliwość dostosowania szablonu wydruku etykiety do potrzeb klienta
 • Drukowanie dodatkowych etykiet wyrobów wprost z systemu z możliwością zdefiniowania formularzy etykiet wymaganych przez odbiorców
 • Tworzenie dyspozycji dokumentów i wysyłanie ich do terminali w celu realizacji
 • Informowanie operatorów o dokumentach oczekujących na realizację
 • Realizacja dokumentów na terminalach poprzez skanowanie etykiet materiałów oraz opakowań zbiorczych
 • Możliwość uzyskania informacji o pozycji magazynowej poprzez zeskanowanie kodu kreskowego
 • Inwentaryzacja z generowaniem arkuszy spisowych
 • Inwentaryzacja kontrolna dla lokalizacji
 • Praca online/offline

Wypróbuj bezpłatnie!

Maks V.JPK – Łatwy, szybki i bezpieczny program do tworzenia, weryfikacji, łączenia i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

TAK, spróbuję
NIE, innym razem