MAKS V.BI

Aplikacja oparta na technologii hurtowni danych wspomagająca proces podejmowania decyzji na każdym szczeblu zarządzania przedsiębiorstwem. System umożliwia szybką analizę danych zgromadzonych w systemach transakcyjnych firmy wraz z analizą zależności oraz wyznaczaniem trendów. Hurtownia danych umożliwia zebranie wyselekcjonowanych danych z jednego bądź wielu niepowiązanych ze sobą systemów transakcyjnych lub innych źródeł danych (np. z pliku Excela). Podczas gromadzenia danych następuje ich weryfikacja, oczyszczenie oraz ujednolicenie kluczy i kodów identyfikujących poszczególne obiekty biznesowe.

Nowoczesny system do planowania i budżetowania oraz tworzenia analiz i raportów. Przekształca dane w informacje, dzięki którym użytkownicy uzyskują wiedzę dotyczącą wszystkich kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szybkie pozyskanie informacji oraz odpowiednia ich interpretacja jest konieczna do zdobycia przewagi konkurencyjnej firmy. Narzędzie dla menadżerów i specjalistów zajmujących się definiowaniem strategii przedsiębiorstwa, budżetami, analizami czy raportami. Użytkownikami są: Prezesi, członkowie Rad Nadzorczych, menadżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści z działów: księgowości, controllingu, ekonomicznych, windykacji, inwestycji, planowania produkcji, czy też handlowcy. Przyjazny i nowoczesny interfejs umożliwia korzystanie z systemu także użytkownikom niezaawansowanym informatycznie.

Poprzez tabele, wykresy oraz raporty umożliwia odpowiednie filtrowanie, grupowanie, klasyfikowanie i wizualizację zdobytych informacji, a także porównywanie ich z przyjętymi wcześniej założeniami. Dzięki rozbudowanym możliwościom planowania umożliwia w szybki i prosty sposób zbudować struktury planistyczne dostosowane do działalności przedsiębiorstwa. Wbudowane mechanizmy zarządzania planami pozwalają na usprawnienie i uporządkowanie procesu budżetowego.

 

Korzyści

 • Możliwość bieżącej kontroli wszystkich obszarów biznesowych przedsiębiorstwa
 • Wspomaganie użytkowników w procesie podejmowania decyzji, w szczególności ujednolicenie systemu raportowania w przedsiębiorstwie
 • Możliwość bieżącego zarządzania wartością firmy
 • Skrócenie czasu przygotowywania raportów oraz zmniejszenie obciążenia systemów transakcyjnych spowodowanego przetwarzaniem danych
 • Błyskawiczne uzyskanie odpowiedzi na złożone zapytania biznesowe, dzięki łatwemu wyszukiwaniu, filtrowaniu i prezentacji danych w różnych przekrojach, tabelarycznie lub graficznie
 • Wyeliminowanie błędów użytkowników poprzez automatyzację raportów
 • Szybki dostęp do danych, dzięki harmonogramom zapisu/wysyłki analiz nie tylko dla użytkowników aplikacji
 • Usprawnienie i uporządkowanie procesu planowania
 • Proste i optymalne możliwości budowania struktur budżetowych
 • Bieżąca kontrola wykonania i odchyleń
 • Budowa schematów planistycznych w celu tworzenia spójnego ujęcia wszystkich obszarów przedsiębiorstwa

Więcej

Planowanie

 • Elastyczna struktura planistyczna
 • Pobieranie danych z hurtowni danych
 • Definiowane agregacje czasowe planowania
 • Integracja z arkuszami Excel
 • Bieżąca kontrola odchyleń
 • Automatyczne procesy aktualizacji planów
 • Komentarze i pola opisowe
 • Wbudowane funkcje obliczeniowe
 • Jednolity model budżetowania (wspólny format danych)
 • Objęcie wszystkich obszarów firmy (koszty rodzajowe, przychody ze sprzedaży, zakup materiałów, inwestycje, remonty etc.)
 • Możliwość planowania danych rzeczowych i finansowych
 • Dowolna ilość budżetów cząstkowych
 • Automatyczna konsolidacja danych pochodzących z budżetów cząstkowych – efekt wykorzystania jednego wspólnego modelu danych
 • Funkcje obliczeniowe – odwołania między planami
 • Funkcje wykonania – pobieranie danych z tabel hurtowni danych
 • Automatyczne agregacje w strukturze planu
 • Obliczenia odchyleń
 • Kopiowanie planów
 • Wersjonowanie planów
 • Przenoszenie planów na kolejne lata
 • Definiowane scenariusze biznesowe

Analizy

 • Dowolny układ zestawienia
 • Filtrowanie, sortowanie, grupowanie danych
 • Wyświetlenie dokumentów źródłowych (np. pozycja faktury zakupowej)
 • Dowolne formatowanie elementów tabeli
 • Formatowanie warunkowe – automatyczna kontrola
 • Różne typy podsumowań, własne definiowanie miar – dogłębna analiza
 • Zapis w formatach: html, xls, csv, pdf, jpg, ppt itp.

Raportowanie

 • Dane w jednym miejscu
 • Porządkowanie informacji
 • Ujednolicenie systemu raportowania
 • Szybka analiza planów, wykonania, odchyleń
 • Zakładanie własnej definicji raportów
 • Intuicyjny i prosty sposób budowania raportów bez wiedzy informatycznej
 • Dostępność wykresów i diagramów
 • Szablony formatowania
 • Automatyczna wysyłka e-mail, zapis w lokalizacjach sieciowych, FTP

Hurtownia Danych

 • Automatyczne pobieranie danych z wielu systemów
 • Integracja danych
 • Oczyszczanie, ujednolicanie
 • Agregacja danych
 • Mapowanie – wspólna, jednorodna kodyfikacja
 • Budowanie zbiorów danych
 • Budowanie hierarchii
 • Modelowanie obszarów

Wypróbuj bezpłatnie!

Maks V.JPK – Łatwy, szybki i bezpieczny program do tworzenia, weryfikacji, łączenia i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

TAK, spróbuję
NIE, innym razem