Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego

Mając na uwadze kompleksową obsługę naszych klientów oferujemy świadczenie

USŁUG OUTSOURCINGOWYCH

 w zakresie kadr i płac, realizowanych zarówno na naszych programach autorskich MAKS V.HR oraz 
MAKS V.HR+, jak i na programach firm zewnętrznych.

KADRY I PŁACE
 
W ramach podstawowych usług kadrowo-płacowych oferujemy:
 • Prowadzenie akt osobowych,
 • Przygotowywanie dokumentów kształtujących stosunek pracy,
 • Prowadzenie bazy ważności badan lekarskich i szkoleń BHP,
 • Naliczanie wynagrodzeń Pracowników, zgodnie z wiążącymi postanowieniami umów, przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych przekazywanych przez Klienta,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
 • Sporządzanie rocznych deklaracji o dochodach,
 • Przygotowywanie rocznych deklaracji oraz informacji podatkowych,
 • Asystę i współpracę z klientem przy inspekcjach i kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego,
 • Przestrzeganie formalnej zgodności dokumentacji personalnej z polskim ustawodawstwem w tym zakresie.
Dodatkowo świadczymy usługi z zakresu:
 • Opracowania regulaminu pracy, wynagradzania i ZFŚS,
 • Audytu dokumentacji personalnej,
 • Porządkowania dokumentacji oraz dokonywanie niezbędnych korekt również z okresów sprzed zawarcia umowy,
 • Obsługi grupowego ubezpieczenia pracowników.

Przy realizacji w/w usług gwarantujemy:

Poufność

 • Wszelkie informacje przekazywane przez Klienta traktowane są jako poufne, zarównow trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu,
 • Do dokumentacji mają dostęp wyłącznie imiennie umocowani pracownicy naszej firmy oraz Klienta,
 • Dokumenty przechowywane są w miejscu bezpiecznym, strzeżonym i zapewniającym pełną poufność.

Ubezpieczenie

 • Prowadzona przez nas działalność jest objęta obowiązkowym oraz dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną przekraczającą 200 tys zł.

 Korzyści:

 • Ograniczenie nakładów finansowych na utrzymanie i rozwój systemu kadrowo-płacowego,
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania struktury personalnej oraz dodatkowych kosztów np. najmu powierzchni, amortyzacji sprzętu komputerowego,
 • Minimalizacja zaangażowania czasu i pracy w zakresie administracji działem kadrowo-płacowym,
 • Uproszczenie obiegu i kontroli dokumentacji,
 • Terminowe przygotowywanie informacji i dokumentacji, bez względu na okres urlopowy czy też nieprzewidziane okoliczności (zwolnienia lekarskie, macierzyńskie itd.)
 • Możliwość natychmiastowego uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki kadrowo-płacowej,
 • Gwarancja merytorycznej poprawności prowadzonej dokumentacji,
 • Zapewnienie całkowitej poufności przekazywanych danych,
 • Pełne dostosowanie oferty do wymagań i potrzeb Klienta oraz struktury organizacyjnej.
W przypadku pytań, wstępnej wyceny usługi, chęci spotkania pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem tel. (052) 584 12 40.