MAKS V.MEDIA

MAKS V.MEDIA przeznaczony jest dla przedsiębiorstw komunalnych i służy do rozliczeń wodno-kanalizacyjnych oraz zużycia energii cieplnej. System umożliwia rozliczanie wielu mediów jednocześnie.
Zadaniem systemu jest obsługa odczytów, rozliczeń, fakturowania, płatności, windykacji, obsługi technicznej oraz obsługi biur klienta.
 

Główne zadania realizowane przez system:

 • ewidencja kontrahentów,
 • ewidencja zasilanych obiektów oraz elementów sieci dystrybucyjnej,
 • ewidencja umów i układów pomiarowych,
 • zarządzanie odczytami oraz organizacja pracy inkasentów,
 • zarządzanie taryfami i cennikami,
 • dokonywanie rozliczeń,
 • fakturowanie,
 • obsługa płatności,
 • windykacje,
 • reklamacje,
 • obsługa techniczna,
 • obsługa biur klienta,
 • współpraca z systemem MAKS V.ERP,
 • generowanie niezbędnych zestawień podatkowych, zestawień dla GUS oraz na wewnętrzne potrzeby przedsiębiorstwa.
 
Cechy systemu:
 • posiada budowę modułową która pozwala wykorzystywać jej funkcjonalności w definiowalnych procesach,
 • posiada mechanizm wersjonowania danych podstawowych, taryf, cenników oraz algorytmów rozliczeniowych,
 • zawiera rozbudowany system weryfikacji przetwarzanych danych,
 • pozwala tworzyć i modyfikować algorytmy rozliczeniowe oraz algorytmy kontroli wprowadzanych i przetwarzanych danych,
 • umożliwia definiowanie raportów, zestawień i analiz w oparciu o narzędzie Crystal Reports,
 • posiada rozbudowany system kontroli uprawnień umożliwiający łatwe zarządzanie dostępem do funkcji systemu oraz dostępu do danych,
 • posiada otwartą architekturę pozwalającą na integrację z innymi systemami,
 • może pracować samodzielnie lub jako moduł systemu Maks,
 • praca w systemie jest możliwa lokalnie na stacjach roboczych lub w środowisku terminalowym Microsoft Windows Terminal Services.