ZFM

Niezależnie od kartotek potrąceń definiowalnych w module Płace, stworzono specjalizowany moduł przeznaczony dla pożyczek z Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego. Najważniejsze cechy i funkcje modułu:

 • obsługa praktycznie dowolnej ilości typów pożyczek ZFM (podział na kategorie wg potrzeb klienta)
 • niezależna rejestracja umów o pożyczkę oraz wypłaty pożyczki
 • spłata rat pożyczki wg jednej z trzech metod (wg ilości rat, wg wartości rat, wg harmonogramu)
 • odsetki spłacane wg jednej z trzech metod (zsumowane z 1-szą ratą, spłacane przy wszystkich ratach, dodatkowe raty początkowe odsetek)
 • opcja zawieszania spłaty pożyczki
 • niezależna (względem „właściciela” pożyczki) deklaracja osoby (osób) spłacającej pożyczkę 
 • możliwość wypłaty pożyczki w kilku „transzach”, w tym również wypłata poprzez listę płac w module Płace
 • automatyczne potrącanie rat pożyczek i odsetek (zadeklarowanych w kartotece modułu) na wypłacie głównej pracownika
 • definiowalne typy rejestrowanych dokumentów i odpowiadających im rodzajów operacji (wpłaty, wypłaty, przeksięgowania)
 • rejestracja operacji poprzez rejestry kasowe, bankowe i PK - rejestry definiowane dla dowolnej ilości tzw. stanowisk 
 • w przypadku instalacji autorskiego systemu MAKS V.ERP, możliwość integracji z modułem Płatności – pobieranie dokumentów wpłat (KP) dotyczących pożyczek ZFM
 • możliwość prowadzenia ewidencji księgowej na potrzeby modułu:
 • księgowość prowadzona w układzie syntetycznym, analityka na kartotekach pożyczek
 • definiowalne konta księgowe
 • automaty księgowe (algorytmy księgowań) przypisane do rodzajów operacji (rejestrowanych dokumentów) 
 • sprawozdawczość