Korzyści ze stosowania systemu

 • Intuicyjna obsługa
 • Elastyczne słowniki (najważniejsze z nich oparte o daty i wersje obowiązywania) i kartoteki systemu
 • Zaawansowany system uprawnień (do funkcji systemu jak i  do zakresu obsługiwanych pracowników)
 • Obsługa „wielofirmowości” oraz „wielooddziałowści”
 • Udostępnienie administratorowi systemu prostych mechanizmów definiujących składniki płacowe oraz algorytmy dla: składników płacowych, not księgowych, kartotek płacowych pracownika, zaświadczeń o zarobkach itp.
 • Możliwości ustawienia różnych źródeł (kartotek systemu) „zasilających” wartość składnika płacowego
 • Kilka metod wprowadzenia danych na wypłatę (w tym import z zewnętrznego pliku)
 • Praktycznie, dowolna ilość wypłat w miesiącu dla pracownika
 • Efekty naliczenia wypłaty widoczne natychmiast po zmianie wartości dowolnego składnika
 • Współpraca z programem Płatnik w sensie formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla pracownika
 • Współpraca z arkuszem kalkulacyjnym (eksport danych)
 • Integracja z dodatkowymi (opcjonalnymi) modułami systemu rozszerzającymi znacznie możliwości systemu (Karty Pracy, ZFM, KZP, ZFŚS, Odzież Robocza)
 • Możliwość wizualizacji odczytów RCP w module Kart Pracy