CWE

Cykliczne Wydania i Ekwiwalenty – moduł przeznaczony dla firm, w których pewnym pracownikom (lub wybranym stanowiskom), przysługują cyklicznie środki BHP, odzież robocza itp. (względnie ekwiwalent pieniężny za takie indeksy materiałowe). Właściwości modułu:

 • przeznaczony do realizacji cyklicznych wydań indeksów materiałowych lub wypłat ekwiwalentów, należnych z tytułu zatrudnienia na określonych stanowiskach
 • przy zastosowaniu autorskiego modułu GM systemu MAKS V.ERP możliwość zintegrowania kartoteki z magazynem indeksów materiałowych (odzieży, środków BHP itp.)
 • definicja cech indeksów, takich jak długość cyklu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego związanego z indeksem, określenie miesięcy wchodzących do cyklu, wartość ekwiwalentu (oparta o daty obowiązywania), 
 • łączenie indeksów w grupy (przypisanie do grupy oparte również o daty)
 • przypisywanie grup indeksów do pracownika lub do stanowiska pracy
 • wartość ekwiwalentu automatycznie przekazywana na wypłaty:
 • - wg okresu księgowego listy płac
 • - wg okresu (daty) płatności listy płac
 • możliwość wprowadzenia dyspozycji:
 • - jednorazowa zmiana ilości indeksu
 • - przesunięcie m-cy cyklu
 • - dodatkowa pozycja w ramach bieżącego cyklu
 • sprawozdawczość