MAKS V.HR +

Pakiet MAKS V.HR+ stanowi uzupełnienie autorskiego systemu MAKS V.HR oraz integruje się z systemem SAP HR. Składa się z czterech modułów, które są niezależne od siebie, stąd też potrzeby i wymagania klienta decydują, które z nich, będą zaimplementowane w firmie. Istotnymi właściwościami tych modułów jest:
  • operowanie na tej samej liście osób, która jest zarządzana (głównie) przez użytkowników modułu Kadry (lista ta, jest na bieżąco aktualizowana w przypadku zatrudniania nowych pracowników)
  • integracja z modułem Płace - dane wprowadzane w modułach dziedzinowych przenoszone są automatycznie na wypłatę pracownika, a po jej realizacji zasilają moduły źródłowe danymi z wypłaty (np. pomniejszają salda pożyczek, rozliczają świadczenia socjalne itp.)
  • możliwość definiowania (w ramach modułów pożyczek), samodzielnych dokumentów wewnętrznych, umożliwiających rejestrację operacji nie związanych z wypłatą (wpłaty, wypłaty kasowe, przelewy, przeksięgowania itp.)
  • w modułach pożyczek – wbudowany, prosty moduł księgowości, umożliwiający rozliczenia syntetyczne (dane analityczne przechowywane są w kartotekach pracownika)
 
Ponieważ firma Softmaks.pl posiada doświadczenie we współpracy z systemem SAP HR, naturalną propozycją jest oferta integracji skierowana do takich firm, które użytkują SAP HR, a którym brakuje funkcjonalności opisanych w tym materiale.