MAKS V.HR

MAKS V.HR to rozbudowany system stworzony z myślą o wygodzie i potrzebach osób zarządzających zasobami ludzkimi oraz naliczających wynagrodzenia. Produkt ten integruje obydwa obszary działalności firmy oraz umożliwia współpracę z dodatkowymi (opcjonalnymi) modułami systemu MAKS V.HR +:

 • Karty Pracy
 • pożyczki ZFM (Zakładowy Fundusz Mieszkaniowy)
 • pożyczki KZP (Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa)
 • Świadczenia Socjalne
 • Odzież Robocza
Intuicyjna obsługa, rozszerzalne słowniki, uniwersalne kartoteki o definiowalnym przez administratora działaniu, wreszcie możliwość samodzielnego definiowania składników płacowych (wraz z algorytmami naliczania tworzonymi na podobieństwo formuł arkusza kalkulacyjnego) to podstawowe cechy systemu, stanowiące jednocześnie o jego sile i elastyczności. Bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się przepisów prawa polskiego oraz ciągły rozwój systemu sprawiają że może on być eksploatowany przez długi czas. Dodatkowym atutem dla dużych jednostek organizacyjnych może być obsługa wielozakładowości oraz wielofirmowości.

Współpraca (wymiana danych) z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak:

 • program Płatnika
 • programy homebanking’u (przelewy elektroniczne)
 • program finansowo-księgowy (autorski bądź niezależnej firmy)
 • systemy RCP
 • arkusz kalkulacyjny

to element, który zapewniamy każdemu klientowi, dostosowując w razie potrzeby formaty plików wymiany do wykorzystywanych aplikacji.

Niezbędną funkcją każdego systemu gromadzącego dane jest wszechstronna i wieloprzekrojowa analiza tych danych. Oprócz wbudowanych raportów, rozwiązanie oferowane przez nas daje możliwość wydobycia żądanych informacji poprzez:

 • zestawienia systemowe definiowane przez użytkownika
 • eksport danych i wykorzystanie zewnętrznych aplikacji typu: arkusz kalkulacyjny czy baza danych
 • dla zaawansowanych użytkowników – dzięki jawności struktur – proponujemy również hurtownię danych