Zlecenia pomocnicze

Moduł prowadzi rejestracje zleceń pomocniczych, umożliwia zakładanie dowolnej ilości typów zleceń, na które odnoszone są koszty zużycia materiałów, robocizny i usług kooperacyjnych. Z każdym zleceniem można związać dowolnie definiowalne cechy, które mogą być podstawą ich agregacji i rozliczeń. Istnieje ponadto możliwość podpięcia zleceń pomocniczych pod dowolną gałąź drzewa controllingowego. Każde zlecenie można rozbudować o szczegółową ewidencję zdarzeń występujących na nim, jak również podpiąć je pod hierarchiczną strukturę obiektów. Powiązanie zleceń z modułem controllingu oraz modułami magazynowym i zaopatrzenia, pozwala na skuteczną kontrolę ich realizacji. Moduł wyposażony został w komplet sprawozdań i raportów.

Korzyści:

  • Ewidencja kosztów „online” na zleceniach
  • Skuteczna kontrola realizacji zleceń
  • Szerokie możliwości wykorzystania definiowalnych parametrów opisujących zlecenie
  • Skuteczna analiza zleceń od strony obiektów i zadań controllingowych