Zaopatrzenie

Moduł Zaopatrzenia, to kompleksowa obsługa procesów zaopatrywania przedsiębiorstwa w materiały i usługi. Elementy łańcucha logistycznego, które obejmuje system, to: zapotrzebowania wewnętrzne, zamówienia do dostawcy, przyjęcia na magazyn, rejestracja faktur zakupowych. Szeroko rozbudowany system uprawnień do poszczególnych czynności realizowanych przez użytkowników i kontroli realizacji powyżej opisanego łańcucha, pozwala na wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi.

Pod kątem księgowym moduł umożliwia wstępną rejestrację faktur zakupowych na potrzeby rozrachunków, a następnie wydanie dokumentu w celu merytorycznego opisania i rozliczenia zakupu. Rozliczenie zakupu w przypadku materiałów na magazyn odbywa się automatycznie w powiązaniu z dokumentami obrotu magazynowego.

Standardowo moduł zaopatrzenia, podobnie jak moduł sprzedaży, obsługuje bogaty zestaw raportów, umożliwiający szybkie analizy zakupów w dowolnym układzie. Ponadto z danych zawartych w tym module automatycznie tworzony jest rejestr zakupów VAT, dane do deklaracji Intrastat oraz dane do kwartalnej informacji podsumowującej. Na podstawie każdego wystawionego dokumentu lub zakresu dokumentów tworzoną są automatyczne dekrety.

Korzyści:

  • Automatyzacja procesów wystawiania poszczególnych dokumentów łańcucha logistycznego
  • Wyeliminowanie zbędnego obrotu dokumentami papierowymi
  • Elektroniczny opis merytoryczny
  • Wieloprzekrojowa analiza zakupów
  • Integracja z systemami obiegu dokumentu i pracy