System informowania kierownictwa

Moduł SIK jest elementem łączącym informacje pochodzące z pozostałych modułów dziedzinowych systemu MAKS. Udostępnia szereg narzędzi, które umożliwiają precyzyjną ocenę zjawisk gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Moduł m.in. pozwala na szczegółową analizę kontrahentów (należności, zobowiązania, zapłaty, przelewy, raty), informacje o pilnych płatnościach, stanie gotówki, prognozach wydatków, strukturze należności, największych dłużnikach, udostępnia sprawozdania finansowe.

W ramach modułu użytkownik może korzystać również z instrumentu wiekowania sald należności i zobowiązań. Możliwa jest współpraca z zewnętrznymi systemami w zakresie wymiany danych na potrzeby symulacji (raporty definiowalne F01, F02, cash flow, bilans).

Korzyści:

  • Szybki dostęp do informacji zarządczej
  • Analiza danych finansowych za pomocą wskaźników
  • Definiowane własnych raportów