Środki trwałe

Moduł umożliwia optymalne gospodarowanie składnikami majątku, tj. środkami trwałymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz niskocennymi środkami trwałymi. Umożliwia prowadzenie ewidencji środków trwałych jedno- i wieloskładnikowych, obsługę wszystkich rodzajów dokumentów obrotowych oraz związanych z nimi sposobów księgowań. Lista rodzajów dokumentów, rodzajów operacji oraz algorytmów księgowania może być tworzona i modyfikowana przez uprawnionych użytkowników. Moduł jest bardzo elastyczny, w wielu miejscach daje się dopasować do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy dodawany środek trwały może zostać przypisany do grupy i numeru projektu tzw. obiektów controllingowych mających strukturę drzewiastą – hierarchiczną. Dane w zbiorach są wersjonowane, tzn. możliwe jest przeglądanie stanu kartotek sprzed wystawienia dowolnej liczby dokumentów. Amortyzacja w module może przebiegać wielotorowo, możliwe jest prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych, np. rachunkowej i podatkowej. Dostępne są cztery metody amortyzacji: liniowa, degresywna, jednorazowe odpisanie w koszty oraz odpisy o ustalonej wartości kwotowej.

Moduł daje możliwość dokładnego opisu składnika majątku trwałego za pomocą definiowalnych parametrów, ponadto został wyposażony w mechanizmy pozwalające na prowadzenie ewidencji majątku przedsiębiorstwa poprzez wykorzystywanie kodów kreskowych, ewidencjonowanie i amortyzowanie majątku trwałego na potrzeby kartoteki bilansowej i podatkowej. Umożliwia zaawansowane wyszukiwanie za pomocą mechanizmu filtrującego, a także udostępnia definiowanie własnych zestawień i raportów.

Korzyści:

  • Optymalne gospodarowanie składnikami majątku
  • Kontrola odpisów amortyzacyjnych poprzez prowadzenie kilku tabel amortyzacyjnych
  • Dokładna charakterystyka składników majątku za pomocą parametrów opisowych
  • Szybki dostęp do informacji poprzez zaawansowane mechanizmy wyszukiwania
  • Elastyczna budowa własnych zestawień