Produkcja

Moduł Produkcji nastawiony jest na kompleksową obsługę i wsparcie procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. Wspomaga on proces technicznego przygotowania produkcji. Pozwala na stworzenie modelu wyrobu poprzez określenie jego składu, a w szczególności materiałów, narzędzi oraz koproduktów. Pozycje te można w elastyczny sposób łączyć w operacje wyodrębnione w technologii produkcyjnej. W każdej operacji technologicznej można określić koszty materiałów produkcyjnych, robocizny, usług obcych, jak i koszty przygotowawczo-zakończeniowe oraz czas trwania poszczególnych elementów operacji. Na podstawie tych kosztów możliwe jest szybkie oszacowanie kalkulacyjnego kosztu wyrobu. Technologia produkcji przystosowana jest do produkcji jednofazowej jak i wielofazowej. Do poszczególnych faz możliwość przypisania centrów roboczych (zespół maszyn, linia produkcyjna), a w ramach nich poszczególnych stanowisk (osoby, maszyny). Moduł Produkcji umożliwia również tworzenie głównych jak i szczegółowych planów produkcyjnych za dowolne okresy w oparciu o zamówienia i prognozy sprzedaży. Moduł umożliwia w pełni automatyczne generowanie zleceń produkcyjnych, a następnie dokumentów pobrania surowca i dokumentacji spływu wyrobów gotowych.

Korzyści:

  • Wyliczanie normatywnego kosztu wyrobu w oparciu o konstrukcję i technologię
  • Kalkulacja faktycznych kosztów zlecenia
  • Drukowanie dokumentacji produkcyjnej - karty technologiczne, przewodniki warsztatowe, rysunki
  • Powiązanie z gospodarką magazynową, zleceniami i kartami pracy w trybie „on-line”
  • Planowanie potrzeb materiałowych na podstawie planu produkcji