Płatności

Moduł obsługuje wszelkiego rodzaju przepływy pieniężne, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwie, zarówno gotówkowe (realizowane przez kasę lub kasy przedsiębiorstwa, w tym kasy walutowe), jak i bezgotówkowe dokonywane za pośrednictwem banków. Moduł umożliwia także przeprowadzenie pozostałych rozliczeń jak np.: rozliczanie zaliczek pracowników/kontrahentów, kompensaty i umorzenia.

Użytkownik wprowadza do systemu raporty kasowe/bankowe/rozliczeniowe, powołując się na zarejestrowane w systemie dokumenty źródłowe lub inne pozycje słownikowe. Utworzone raporty są weryfikowane, zamykane, automatycznie dekretowane i księgowane. System wylicza i dekretuje zrealizowane różnice kursowe w kasach i bankach walutowych.

Moduł wspomaga również bieżącą ewidencję i kontrolę terminów rozliczania zaliczek przyjętych i wypłaconych zarówno pracownikom jak i kontrahentom. 

W celu usprawnienia czynności związanych z przygotowaniem i realizacją przelewów udostępniono współpracę z systemami Homebankingu dowolnych banków. Polega ona zarówno na eksporcie, uprzednio przygotowanych wg zdefiniowanych przez użytkownika kryteriów, przelewów jak i na imporcie wyciągów bankowych. System wspiera również wydruk przelewów na obowiązujących formularzach.

Korzyści:

  • Obsługa wszelkiego rodzaju przepływów pieniężnych – gotówkowych i bezgotówkowych
  • Określenie płynności finansowej
  • Usprawnienie procesu realizacji przelewów
  • Współpraca z systemami Homebankingu dowolnych banków
  • Automatyczne rozliczanie i dekretowanie różnic kursowych