Magazyny materiałów i wyrobów

Celem modułu jest usprawnienie i poprawa szybkości zarządzania materiałami i wyrobami gotowymi w przedsiębiorstwie. Funkcjonalność magazynów zgrupowana jest w podmodułach: Centralna Kartoteka Indeksu Magazynowego, Kartoteka Indeksu, Dokumenty Obrotu Magazynowego, Inwentaryzacja, Sprawozdania oraz Raporty Definiowalne MM (na szczególną uwagę zasługuje ostatni z wymienionych, pozwalający na samodzielną budowę raportów przez użytkownika). Moduł Magazyny Materiałów i Wyrobów posiada szeroko rozbudowany system uprawnień, np.: wystawianie określonego typu dokumentu w konkretnym magazynie, jego zatwierdzenie przez przełożonego, przyjęcie bądź wydanie i zarządzanie indeksami specjalnego znaczenia. Do podstawowych zalet należą: praca na rzeczywistych stanach magazynowych, obsługa rezerwacji, możliwość szybkiego wyszukiwania materiałów po dowolnej sekwencji znaków nazwy i indeksu. Zaletą modułów jest również jego zintegrowanie z modułem Sprzedaży. Pozwala to na automatyczną generację faktur sprzedażowych, na podstawie dokumentów WZ i odwrotnie. Moduł pozwala na obrót dokumentami magazynowymi w oparciu o zamówienia od odbiorców, rozliczanie spływu z produkcji, obsługę numerów seryjnych i numerów partii.

Korzyści:

  • Łatwość tworzenia dowolnych struktur indeksów magazynowych
  • Szybki dostęp do informacji analitycznej
  • Pełna identyfikacja wykonanych operacji
  • Uproszczone procedury wystawiania dokumentów magazynowych