Kontrola jakości

Moduł współpracujący z magazynami materiałów oraz magazynami wyrobów. Pozwala na prowadzenie elektronicznej wersji ‘rejestru kontroli dostaw’ (materiałów) oraz ‘rejestru kontroli wyrobów gotowych’. Blokuje możliwość wystawienia dokumentów pobrań w przypadku jeżeli partia nie uzyskała zgodności KJ. Mimo to pozycje są widoczne na stanie magazynowym. Moduł umożliwia wydrukowanie protokołów oraz rejestrów.

Korzyści:

  • Elektroniczna wersja rejestrów kontroli materiałów i wyrobów
  • Wydruk rejestru odbioru materiałów i dostaw
  • Wydruk protokołu odbioru technicznego wyrobu
  • Wydruk wykazu protokołów Kontroli Jakości dla konkretnego zlecenia
  • Indywidualne uprawnienia do obsługi modułu Kontrola Jakości