Controlling

Moduł Controllingu w systemie MAKS, to element spajający informacje o charakterze finansowym jak i zarządczym pochodzącym ze wszystkich modułów dziedzinowych. Opierając funkcjonowanie tego modułu na informacjach źródłowych użytkownik otrzymuje w pełni kompletny obraz aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Elementy składowe modułu Controllingu zorganizowane są na zasadzie hierarchicznego drzewa, mogącego odzwierciedlać zarówno budżety funkcjonalne jak i zadaniowe. Moduł umożliwia planowanie i budżetowanie dowolnych rodzajów nakładów w ujęciu przychodowym lub kosztowym. Dzięki automatycznemu naliczaniu realizacji i graficznej prezentacji odchyleń możliwe jest analizowanie działalności przedsiębiorstwa w różnych przekrojach i na każdym poziomie drzewa. Najmniejszym elementem agregacji danych są projekty. System umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby projektów podzielonych na grupy (np. zlecenia pomocnicze, zlecenia produkcyjne, stałe stanowiska kosztów, kampanie marketingowe).Niewątpliwą zaletą controllingu jest również „Obserwatorium”, umożliwiające pełną analizę oraz symulację wszelkich wskaźników ekonomicznych zdefiniowanych w przedsiębiorstwie w celu natychmiastowej oceny jego działania. Moduł posiada również gotowe zestawy raportów, służące sporządzaniu kalkulacji wynikowych, porównywaniu nakładów w czasie, narzędzia do wprowadzania danych spoza systemu oraz eksportu do aplikacji zewnętrznych (np. Excel).

Korzyści:

  • Kompletny i aktualny obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • Wielowymiarowe mechanizmy tworzenia planów i budżetów
  • Przejrzystość planów i budżetów poprzez wykorzystanie hierarchicznej budowy zadań
  • Analiza odchyleń „on-line”
  • Definiowalne i elastyczne mechanizmy tworzenia zestawień