MAKS V.ERP +

Kody kreskowe
Moduł Kody Kreskowe jest zewnętrznym modułem systemu MAKS V.ERP, wspomagającym moduły Magazyn oraz Środki Trwałe. Umożliwia pracę na przenośnych terminalach wyposażonych w skaner kodów kreskowych i moduł sieci bezprzewodowej, wymieniających dane z systemem MAKS V.ERP. Terminale oprócz zbierania danych oferują możliwość ich analizy oraz edycji. Komunikacja terminali z systemem MAKS V.ERP jest realizowana bezprzewodowo dla modułu Magazyny lub poprzez dok komunikacyjny dla modułu Środków Trwałych.
 
Środki Trwałe
 • Etykiety  drukowane zarówno dla pojedynczego Środka Trwałego jak również seryjnie dla zbioru Środków Trwałych, zakresu numerów inwentarzowych lub wybranego miejsca użytkowania
 • Możliwość dostosowania szablonu wydruku etykiety do potrzeb klienta
 • Praca offline
 • Dostęp do podstawowych informacji o środku trwałym po zeskanowaniu jego kodu kreskowego
 • Inwentaryzacja wykonywana poprzez skanowanie kodów kreskowych poszczególnych Środków Trwałych
 • Generowanie arkusza spisowego do systemu MAKS V.ERP
 
Magazyn
Lokalizacje
 • Możliwość opisania przestrzeni magazynowej systemem adresów  wskazującym lokalizację w trzech wymiarach (regał, kolumna, półka)
 • Drukowanie etykiet lokalizacji
 • Podgląd zawartości lokalizacji po zeskanowaniu jej etykiety
 • Przesunięcia pomiędzy lokalizacjami w obrębie magazynu
Etykiety
 • Możliwość dostosowania szablonu wydruku etykiety do potrzeb klienta
 • Drukowanie dodatkowych etykiet wyrobów wprost z systemu z możliwością zdefiniowania formularzy etykiet wymaganych przez odbiorców
 
Obsługa dokumentów
 • Tworzenie dyspozycji dokumentów w systemie MAKS V.ERP i wysyłanie ich do terminali w celu realizacji
 • Informowanie operatorów o dokumentach oczekujących na realizację
 • Realizacja dokumentów na terminalach poprzez skanowanie etykiet materiałów i etykiet lokalizacji
 • Optymalizacja tras pokonywanych przez operatorów w trakcie realizacji wydań z magazynu
 • Możliwość uzyskania informacji o pozycji magazynowej poprzez zeskanowanie kodu kreskowego
Inwentaryzacja
 • Inwentaryzacja z generowaniem arkuszy spisowych do systemu MAKS V.ERP
 • Inwentaryzacja kontrolna dla lokalizacji
 
Etykiety
 • etykiety z papieru termicznego, matowego, pólpołyskowego i połyskowego
 • etykiety z folii PE. PP, PET i innych
 • znaczniki tekstylne
 • przywieszki kartonowe i z tworzyw sztucznych
 • etykiety specjalnego przeznaczenia z materiałów nietypowych
 • etykiety o podwyższonej wytrzymałości
 
Sprzęt
Drukarki etykiet
W naszej ofercie znajduje się szeroki wybór zarówno przemysłowych jak i biurowych drukarek etykiet firm Toshiba, CAB oraz Zebra.
Terminale
Oferujemy zaawansowane technologicznie przenośne terminale firm Motorola i LXE wyposażone w ciekłokrystaliczny wyświetlacz dotykowy (monochromatyczny lub kolorowy) i skaner kodów kreskowych. Komunikacja z systemem MAKS V.ERP odbywa się za pośrednictwem sieci radiowej.