MAKS V.BI

System MAKS V.BI jest nowoczesnym systemem do planowania i budżetowania oraz tworzenia analiz i raportów. Przekształca dane w informacje,  dzięki którym użytkownicy uzyskują wiedzę dotyczącą wszystkich kluczowych obszarów działania przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach szybkie pozyskanie informacji oraz odpowiednia ich interpretacja jest konieczna do zdobycia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.

System MAKS V.BI poprzez tabele, wykresy oraz raporty umożliwia odpowiednie filtrowanie, grupowanie, klasyfikowanie i wizualizację zdobytych informacji, a także porównywanie ich z przyjętymi wcześniej założeniami. Tworzenie raportów i zestawień odbywa się w niezwykle prosty i intuicyjny dla użytkownika sposób.

System umożliwia szybką zmianę szczegółowości raportu (drill down – rozgrupuj, drill up – grupuj), przemieszczając się pomiędzy różnymi poziomami i obszarami danych. Użytkownik może dokonać wielu porównań i analiz w dowolnych przekrojach bez konieczności długiego oczekiwania na wyniki.

System MAKS V.BI dzięki rozbudowanym możliwościom planowania umożliwia w szybki i prosty sposób zbudować struktury planistyczne dostosowane do działalności przedsiębiorstwa. Wbudowane mechanizmy zarządzania planami pozwalają na usprawnienie i uporządkowanie procesu budżetowego. Tworzenie planów jest procesem przyjaznym użytkownikowi i elastycznym – budowa struktur z wykorzystaniem wymiarów źródłowych danych, definiowane agregacje czasu, zakładanie dodatkowych pól, np. komentarz uzasadnienia odchyleń. System MAKS V.BI umożliwia tworzenie planów z dowolnych obszarów przedsiębiorstwa, np. plany inwestycyjne, plany kosztów rodzajowych działów czy też plany przychód ze sprzedaży.

MAKS V.BI to narzędzie dla menadżerów i specjalistów zajmujących się definiowaniem strategii przedsiębiorstwa, budżetami, analizami czy raportami. Użytkownikami są: Prezesi, członkowie Rad Nadzorczych, menadżerowie wyższego i niższego szczebla, specjaliści z działów: księgowości, controllingu, ekonomicznych, windykacji, inwestycji, planowania produkcji, czy też handlowcy.

Przyjazny i nowoczesny interfejs umożliwia korzystanie z systemu także użytkownikom niezaawansowanym informatycznie.

Plany:

 • Elastyczna struktura planistyczna,
 • Pobieranie danych z hurtowni danych,
 • Definiowane agregacje czasowe planowania,
 • Integracja z arkuszami Excel,
 • Bieżąca kontrola odchyleń,
 • Automatyczne procesy aktualizacji planów,
 • Komentarze i pola opisowe,
 • Wbudowane funkcje obliczeniowe,
 • Wersjonowanie

Analizy:

 • Dowolny układ zestawienia,
 • Filtrowanie, sortowanie grupowanie danych,
 • Wyświetlenie dokumentów źródłowych (np. pozycja faktury zakupowej),
 • Dowolne formatowanie elementów tabeli,
 • Formatowanie warunkowe – alerty,
 • Różne typy podsumowań, własne definiowanie miar,
 • 8 grup wykresów, a w nich aż 59 rodzajów wykresów,
 • Wstawianie stałych linii i przerw w skali,
 • Wskaźniki np. linie trendu, regresji, średnie ruchome,
 • Automatyczna wysyłka e-mail, zapis w lokalizacjach sieciowych, FTP,
 • Zapis w formatach: html, xls, csv, pdf,  jpg, ppt, etc.