WDROŻENIE MAKS V.BI W PRUSZCZAŃSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE CIEPŁOWNICZYM PEC SP. Z O.O.

Softmaks.pl podpisał umowę z Pruszczańskim Przedsiębiorstwem Ciepłowniczym „PEC” Sp. z o.o. na wdrożenie systemu klasy business intelligence MAKS V.BI.  Przedsiębiorstwo „PEC” prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i przygotowania ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców z terenu województwa pomorskiego. Wdrożenie swoim zakresem obejmie kluczowe obszary działalności przedsiębiorstwa.