Softmaks.pl Sp. z o.o. w dniu 18.06.2015 podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Softmaks.pl Sp. z o.o. w dniu 18.06.2015 podpisał umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego MAKS V, składającego się z podsystemów: MAKS Vxpa.ERP, MAKS Vxpa.HR, MAKS V.MEDIA, MAKS V.BI, MAKS Vxpa.Transport. Wdrożenie naszych systemów obejmuje swoimi funkcjonalnościami wszystkie kluczowe obszary działalności MPEC Olsztyn.