MAKS V.BI. Narzędzie Business Intelligence jako system zarządzania danymi w Spółkach Dystrybucji Ciepła i Wody

Strona główna / Blog / MAKS V.BI. Narzędzie Business Intelligence jako system zarządzania danymi w Spółkach Dystrybucji Ciepła i Wody

28 czerwca 2017 roku mieliśmy zaszczyt gościć w Słupsku, na zorganizowanej przez naszą firmę konferencji, przedstawicieli Spółek Ciepłowniczych i Wodociągowych północnej części Polski.

Tematem przewodnim był wykład Pawła Gołębiewskiego, Kierownika Obszaru Business Intelligence z naszej firmy, w którym zaprezentował budowę modelu hurtowni danych dla optymalnego zarządzania i wspierania procesów planistycznych oraz systemu raportowania i analizowania danych. Podczas konferencji swoją prelekcję „Zlecenia infrastruktury technicznej w Spółkach Dystrybucji Ciepła i Wody” wygłosił także Mariusz Staszak, Kierownik Obszaru Logistyka i Produkcja naszej firmy.
 

Wypróbuj bezpłatnie!

Maks V.JPK – Łatwy, szybki i bezpieczny program do tworzenia, weryfikacji, łączenia i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych

TAK, spróbuję
NIE, innym razem