Magic

Zaawansowana technologia typu RADD, pozwalająca na tworzenie aplikacji C/S i Web w czasie 2-5 razy krótszym, niż przy użyciu innych, dostępnych na rynku, narzędzi. Obsługuje różne platformy sprzętowe i systemowe (Win.XX, RS6000, AS/400, SUN/Solaris, HP UX, LINUX i inne),oraz serwera baz danych (Informix, Oracle, Sybase DB2, MS-SQL i inne). Koncepcja Magic'a zakłada tworzenie złożonych aplikacji o dużym stopniu niezawodności bez potrzeby zagłębiania się w składnię i komendy języka programowania.

Najistotniejszym elementem metodyki Magic'a jest bezkodowy sposób tworzenia aplikacji w postaci zbioru tabel zapisanych w tzw. Pliku kontrolnym. Plik ten zawiera słowniki typów danych, słowniki danych, formatki ekranowe, formaty raportów oraz słownik zadań, ich logikę oraz powiązania między nimi. Wszelkie zmiany wprowadzone w logice aplikacji w dowolnym jej miejscu są widoczne w całej aplikacji. Zapewnia to wysoką integralność aplikacji. Magic umożliwia programistom tworzenie dynamicznych stron WWW integrujących tekst, grafikę i dane z bazy danych. Dynamiczne dzielenie aplikacji pozwala na wykorzystanie przetwarzania równoległego oraz zdalnego wykonywania procedur.